Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali, że obecny sposób informowania o szczepieniach jest niekonstytucyjny, a Program Szczepień Ochronnych powinien być komunikowany w rozporządzeniu ministra zdrowia, a nie w komunikacie, mającym mniejszą moc prawną.
–Projekt zmiany ustawy o jakości zdrowia powróci do Sejmu w postaci dwóch projektów poselskich – Józefy Szczurek-Żelazko i Czesława Hoca. Zapisy znajdujące się w projektach dotyczą systemu odszkodowań dla pacjentów, a także uregulowań standardów w szpitalach i rejestrów medycznych. Usunięto natomiast kontrowersyjny zapis o no-fault, czyli obowiązku nakazującym lekarzom zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.
–Ministerstwo Zdrowia zarzuciło dalsze prace nad projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, ponieważ wymaga on wprowadzenia szerszych zmian oraz zmodyfikowania podstawowych założeń.

Rzeczpospolita
–Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris kończy prace nad projektem ustawy zakazującej zabiegów związanych z korektą płci biologicznej w przypadku osób poniżej 18. roku życia. Obecnie osoby niepełnoletnie mogą poddawać się takim zabiegom za zgodą rodziców. Projekt ma zostać opublikowany w maju–czerwcu.
–Polska wraz z kilkunastoma krajami UE (m.in. Francją, Niemcami, Włochami) poparła wniosek Belgii do Komisji Europejskiej o podjęcie działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa lekowego Europy. Zakłada on m.in. wprowadzenie dobrowolnego mechanizmu solidarnościowego doraźnie łagodzącego niedobory leków w poszczególnych krajach.