Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Z badania agencji zatrudnienia Randstad wynika, że branża medyczna zajęła drugie – po branży motoryzacyjnej – miejsce w zestawieniu atrakcyjności pracodawców, została wskazana przez 53% badanych. Jak podkreślają eksperci, może to wynikać z faktu, że sektor medyczny oferuje zatrudnienie w różnych zawodach i na różnym poziomie kwalifikacji, jego wartość mogą też zwiększać problemy z dostępem do publicznej ochrony zdrowia.
–Poselski projekt o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zakłada, że poszkodowany pacjent będzie mógł dochodzić odszkodowania w sądzie albo wystąpić o świadczenie kompensacyjne. Wysokość świadczenia kompensacyjnego ma wynieść od 2 do 200 tys. zł, a w razie śmierci pacjenta jego bliski otrzyma od 20 do 100 tys. zł.

Dziennik Gazeta Prawna
–Do Sejmu wpłynęły dwa projekty mające zastąpić odrzuconą przez posłów ustawę o jakości w ochronie zdrowia. Jeden z nich dotyczy nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, natomiast drugi projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przewiduje, że podmioty wykonujące działalność leczniczą będą podlegać obowiązkowej autoryzacji, potwierdzającej m.in. spełnianie wymagań dot. kadry czy wyposażenia.