PZ Cormay miało 1,37 mln zł zysku netto, 49 tys. zł zysku EBITDA w I kw. 2023 r.

PZ Cormay odnotowało 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,14 mln zł wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 49 tys. zł wobec 115 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,17 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 20,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 1,57 mln zł wobec 1,38 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)