Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 22-26 maja.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Budżet służby zdrowia: Na zwiększenie wyceny świadczeń, pokrycie kosztów związanych z inflacją oraz planowane od 1 lipca doroczne podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia trafi 15 mld zł, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Ubezpieczenie zdrowotne: Ministerstwo Zdrowia zakłada wzrost wpływu planowanych składek na ubezpieczenie zdrowotne o 4,1 mld zł w 2023 r., wynika z wypowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski. Środki te mają trafić na finansowanie nielimitowanych świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, świadczeń onkologicznych, stomatologicznych oraz opieki koordynowanej.

Studia medyczne: Projekt rozporządzenia dotyczący limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, zakładający łącznie ponad 9,7 tys. przyjęć na kierunek lekarski i ponad 1,3 tys. na lekarsko-dentystyczny na rok akademicki 2023/2024 trafił do konsultacji i uzgodnień.

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 18-24 maja 2023 r. wyniosła 627, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 516 516 osób. W ub. tygodniu wykonano 17,2 tys. testów na koronawirusa.

Placówki medyczne: Zwiększymy pulę punktów do wykonania w ryczałcie oraz wycenę samego punktu. Przełoży się to na wzrost wynagrodzeń i finansowania placówek medycznych. Dalej będziemy zwiększać środki na wycenę interny i chirurgii. Roczny koszt to ok 14 mld zł, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Bezpłatne leki: Decyzja w sprawie ewentualnego wprowadzenia od września lub października części bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po 65. roku życia zostanie podjęta w ciągu najbliższych tygodni, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Bezpłatne leki: Program bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla osób powyżej 65. roku życia być może będzie dostępny od września, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Bezpłatne mają być leki, które znajdą się na liście ministra zdrowia.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 8,4% r/r i wyniosła 4,08 mld zł w kwietniu, wynika z danych PEX PharmaSequence.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pharmena: Odnotowała 0,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Biomed Lublin: Odnotował 0,74 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PZ Cormay: Chce, by zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 22 czerwca, głosowało ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych zatrudnionych osób oraz emisji na potrzeby programu warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, podała spółka.

Medicalgorithmics: Podpisał list intencyjny z niemiecką firmą livetec Ingenieurbüro GmbH, w którym obie strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy na rynku monitorowania pracy serca w oparciu o algorytmy i oprogramowanie Medicalgorithmics, podała spółka.

Celon Pharma: Odnotowało 9,47 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Mabion: Odnotowuje „realne zainteresowanie” ze strony potencjalnych licencjobiorców leku MabionCD20 i prowadzi rozmowy z kilkoma z nich, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

MedApp: Zarejestrował spółkę MedApp AI, która została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, w szczególności uczenia głębokiego (ang. deep learning), podał MedApp. W ocenie zarządu, powołanie i rejestracja ww. spółki zależnej ma status znaczących, albowiem stanowią rozpoczęcie procesu wdrażania planów dot. przenoszenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych zgodnie z treścią powziętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwał w dniu 3 kwietnia 2023 r.

Mabion: Zgodnie z założeniami strategii, przygotowuje się do rozpoczęcia zaplanowanego na okres czerwiec-listopad 2023 r. procesu modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. W związku z modernizacją tegoroczny capex spółka szacuje na ok. 60 mln zł, podała spółka.

Mabion: Odnotował 16,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Podtrzymała też szacowany potencjał wypracowania w całym 2023 r. przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln zł oraz marży EBITDA ok. 25%.

Urteste: Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 1,49% i wyniósł 132 zł. Kurs praw do akcji wzrósł na debiucie o 1,82% do 110 zł.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

TZF Polfa: Chce uzyskać pozwolenie na użytkowanie nowej fabryki do końca 2023r., podało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Uruchomienie pierwszego w Polsce Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych planowane jest na przełomie lat 2024-2025.

SDS Optic: Otrzymała od TÜV NORD Polska potwierdzenie uzyskania przez technologię inPROBE certyfikacji systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnego z PN EN ISO 13485:2016 (SZJ). Otrzymanie certyfikacji oraz wcześniejsze, oficjalne zakończenie części I badań klinicznych stanowi dwa istotne kamienie milowe w drodze do komercjalizacji pierwszego zastosowania technologii w HER2 dodatnich nowotworach piersi, podała spółka.

Mabion: Wypowiedział umowę z Parexel International Limited na przeprowadzenie pomostowego trójramiennego badania klinicznego MabionCD20, podała spółka. Decyzja podyktowana jest realizacją założeń strategii spółki na lata 2023-2027, zgodnie z którą spółka planuje kontynuować transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization).

PKN Orlen: Fundacja Orlen przekaże Instytutowi „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka” darowiznę w wysokości ponad 2,3 mln zł, w ramach której szpital otrzyma karetkę oraz dwa specjalistyczne samochody przystosowane do transportu preparatów żywieniowych. Środki pozwolą również na przebudowę wjazdu dla karetek i modernizację gabinetów zabiegowych w Izbie Przyjęć.

Milton Essex: Otrzymał z IMQ – włoskiej jednostki notyfikowanej – oficjalne potwierdzenie zakończenia głównego etapu oceny formalnej i merytorycznej przedstawionej dokumentacji wyrobu medycznego SkinSens z oprogramowaniem SkinLogic. Certyfikacja wyrobu medycznego i związany z tym przegląd procedur operacyjnych i technologicznych przez jednostkę notyfikowaną są konieczne dla kompleksowej oceny zgodności wyrobu medycznego Spółki ze standardami bezpieczeństwa Unii Europejskiej, co z kolei jest niezbędne do zarejestrowania nowego systemu SkinSENS w transeuropejskiej bazie wyrobów medycznych EUDAMED.

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 18-24 maja 2023 r. wyniosła 627, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 516 516 osób. W ub. tygodniu wykonano 17,2 tys. testów na koronawirusa.

Read-Gene: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił spółce patentu na wynalazek pt.: „Sposób określenia ryzyka raków u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 w zależności od stosunku stężeń we krwi arsenu i selenu”. Wynalazek dotyczy sposobu określenia ryzyka raka u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 lub w BRCA2. Obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu i selenu oraz określenia stosunku selenu do arsenu we krwi pełnej osoby badanej, przy czym w/w stosunek wskazuje na 9,5 krotnie zmniejszone ryzyko zachorowania na raka u kobiet przy stosunku selenu do arsenu powyżej 160, w porównaniu do kobiet, u których w/w stosunek jest niższy niż 160.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)