Prof. Ryszard Gellert: W CMKP powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych

Prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w trakcie I Forum Ochrony Zdrowia ogłosił, że powołał Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. Przewodniczącym Rady został Janusz Świeczkowski-Feiz, student VI roku kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który otrzymał nagrodę Forum Ochrony Zdrowia w kategorii „Młody Lider”.

„Powołałem Radę Kształcenia Młodych Kadr Medycznych, bo chcemy lepiej poznać potrzeby i oczekiwania studentów ostatnich lat studiów medycznych, stażystów oraz lekarzy, którzy ukończyli specjalizację” – mówił prof. Ryszard Gellert. – „Rada będzie niezależna. Ma sygnalizować dyrektorowi CMKP obszary w kształceniu podyplomowym, które według młodych lekarzy, wymagają zmian. Liczę na to, że Rada będzie także proponować rozwiązania bieżące i strategiczne oraz innowacje kluczowe do wprowadzenia w systemie kształcenia podyplomowego w Polsce”.

Prace Rady skoncentrowane będą na rozpoznawaniu możliwości i barier w rozwoju zawodowym młodych lekarzy.

„Działania Rady będą uwzględniać deklarowane potrzeby i oczekiwania wobec kształcenia podyplomowego studentów ostatnich lat studiów medycznych oraz młodych medyków” – podkreśla Janusz Świeczkowski-Feiz, przewodniczący Rady Kształcenia Młodych Kadr Medycznych. – „Zestawione zostaną ze sobą opinie osób na różnych etapach kształcenia: studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego, stażystów oraz lekarzy, którzy szkolenie specjalizacyjne dopiero co ukończyli, co pozwoli na obiektywną ocenę aktualnej sytuacji. Dzięki tak szerokiemu gronu odbiorców, żadna grupa wiekowa nie zostanie wykluczona z możliwości wypowiedzenia na temat zmiany systemu edukacji podyplomowej w Polsce” – dodaje.