Synektik miał 23,11 mln zł zysku netto, 34,88 mln zł zysku EBITDA w I poł. r.obr. 20222/23

cof

Synektik odnotował 23,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2022/2023 (październik 2022 – marzec 2023) wobec 7,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 27,81 mln zł wobec 9,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 34,88 mln zł wobec 14,6 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 40,68 mln zł wobec 11,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 209,48 mln zł w I poł. r.obr. 2022/2023 wobec 72,72 mln zł rok wcześniej.

„Skokowy wzrost przychodów i dochodów Grupy jest związany przede wszystkim z dynamicznym rozwojem segmentu dostaw sprzętu medycznego, rozwiązań IT oraz usług w tym bardzo istotną zmianą przychodów ze sprzedaży usług oraz dostaw zużywalnych instrumentów (tzw. powtarzalne przychody). Dodatkowym czynnikiem jest ponad 21% wzrost wyników sprzedaży w segmencie radiofarmaceutycznym” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Wyższa sprzedaż oraz jej dochodowość przełożyły się na wzrost znormalizowanej rentowności EBITDA, z 16% w I półroczu 2021 r. fin., do 19% w I półroczu 2022 r. W analizowanym okresie saldo przychodów i kosztów finansowych Grupy było dodatnie i wyniosło 0,9 mln zł (wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej), co dodatkowo wpłynęło pozytywnie na zysk netto” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. r.obr. 2022/2023 wyniósł 11,86 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)