Za niskim wskaźnikiem dobrobytu zdrowotnego Polaków stoją zbyt małe inwestycje w innowacje medyczne

Polska znalazła się na ostatnim miejscu pod względem dobrobytu zdrowotnego w porównaniu z innymi krajami Europy uwzględnionymi w zestawieniu, uzyskując 0,77 punktu w skali 0-3 – wynika z najnowszego raportu „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” zrealizowanego na zlecenie Janssen Polska. Głównymi miernikami wykorzystanymi w raporcie były: dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu ochrony zdrowia oraz ogólny stan zdrowia Polaków.

Pełen dobrostan fizyczny i psychiczny społeczeństwa to główne wyznaczniki jego dobrobytu zdrowotnego. Według najnowszego raportu Polska zajęła ostatnie miejsce pod względem dobrobytu zdrowotnego z 0,77 punktu w skali 0-3, za Bułgarią, Czechami, Niemcami, Danią i Szwecją. Sąsiadujące z Polską Czechy zyskały ponad dwukrotnie większy wynik – 1,75 punktu. Najlepiej w analizie wypadły Niemcy, które wyróżniają się największymi wydatkami na służbę zdrowia, zyskując 2,29 punktu. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę w analizie były: dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu ochrony zdrowia oraz ogólny stan zdrowia obywateli.

Rozwój sektora technologii medycznych to jeden z kluczowych czynników wpływających na dobrobyt zdrowotny społeczeństwa. Według danych raportu Polska zajęła ostatnią pozycję w porównaniu z innymi krajami europejskimi pod względem technologii zdrowotnych, zyskując 0,04 punktu w skali 0-1. Na tym samym poziomie uplasowała się Bułgaria. Najlepiej wypadła Dania osiągając prawie maksymalny wynik 0,87 pkt. Jedną z przyczyn jest długi czas oczekiwania na wpisanie leku na listę refundacyjną, który w Polsce wynosi średnio 844 dni; dla porównania w Unii Europejskiej – 511 dni.

„Jako Janssen mamy za sobą dekady doświadczeń w tworzeniu innowacji medycznych, które poprawiają jakość ludzkiego życia na całym świecie, ale na przestrzeni lat niezmiennym wyzwaniem pozostaje zapewnienie jak najszybszego dostępu do innowacji wszystkim pacjentom, którzy ich potrzebują. Według badania EFPIA W.A.I.T. Polska awansowała z 25. na 21. miejsce pod względem dostępu do innowacyjnych terapii. To dobry krok naprzód, jednak utrzymanie tego trendu będzie niezwykle trudne, jeśli na opiekę zdrowotną nie zostanie przeznaczone większe, utrzymane na odpowiednim poziomie finansowanie, umożliwiając pacjentom dostęp do innowacyjnej medycyny. Zależy nam na tym, by debata publiczna na temat dostępu do innowacyjnych terapii medycznych weszła na poziom szerszej dyskusji na temat dobrobytu zdrowotnego społeczności, w której żyjemy. Doświadczenia ostatnich lat, na którym piętno odcisnęła pandemia Covid-19, każą nam dzisiaj patrzeć na dobrobyt zdrowotny przynajmniej w równym stopniu jak na dobrobyt ekonomiczny, dlatego nasze wysiłki powinny się obecnie skupiać na tym jak ten dobrobyt zdrowotny możemy najszybciej poprawić” – komentuje Geraldine Schenk, Dyrektor Zarządzający Janssen Polska.

Polska uzyskała nieco lepszy wynik, w porównaniu z pozostałymi miernikami, pod względem stanu zdrowia obywateli – zyskując 0,48 punktu na w skali 0-1. Polska znalazła się nieco poniżej Czech (0,65) i dużo powyżej Bułgarii (0,00), pozostając jednak daleko w tyle za krajami starej Unii Europejskiej – Niemcy (0,75), Dania (0,78), Holandia (0,79) i Szwecja z maksymalną punktacją (1,0). Do pomiaru zostały zastosowane między innymi takie wskaźniki jak: śmiertelność niemowląt, oczekiwana długość życia w zdrowiu w momencie narodzin, prawdopodobieństwo śmierci między 30 a 70 rokiem życia na jedną z wymienionych we wskaźniku chorób, w tym choroba układu krążenia, nowotwór, przewlekła choroba układu oddechowego.

Motorem napędowym współczesnych gospodarek są nie tylko rozwój technologii czy dostęp do kapitału rzeczowego, ale przede wszystkim kapitał ludzki. W skali makroekonomicznej inwestowanie w zdrowie społeczeństwa może wpłynąć na lepsze prosperowanie gospodarki. Minimalizowanie chorób oraz ryzyka niepełnosprawności przekłada się na obniżenie kosztów związanych z leczeniem, absencją w pracy, niezdolnością do pracy czy szybszym przechodzeniem na emeryturę. W efekcie usprawnienie systemu ochrony zdrowia i doinwestowanie sektora innowacyjnych technologii medycznych może ponieść ogólny poziom życia obywateli, a tym samym wpłynąć na zwiększenie potencjału ekonomicznego.

Raport „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” został opracowany przez Politykę Insight na zlecenie Janssen-Cilag Polska w kwietniu 2023 r. Analiza przedstawia ocenę dobrobytu zdrowotnego w Polsce w porównaniu z innymi krajami należącymi do tego samego regionu kulturowego i ekonomicznego, ale o różnym poziomie zamożności i odmiennych systemach opieki zdrowotnej: Czechami, Bułgarią, Niemcami, Danią, Szwecją i Holandią. Na potrzeby analizy zostały wykorzystane wybrane mierniki z ogólnodostępnych baz statystycznych, głównie Eurostatu i WHO, które zapewniają porównywalność publikowanych zmiennych. Mierniki zostały przekształcone w trzy wystandaryzowane subindeksy, które składają się na finalny, kompozytowy wskaźnik dobrobytu zdrowotnego.