GUS: Liczba wystawionych recept wzrosła o 6,6% r/r

Liczba recept wystawionych w ub.r. wyniosła 453 mln, co oznacza wzrost o 6,6% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). 95,8% recept miało postać elektroniczną, tj. o 1,4% pkt proc. więcej niż w 2021 r.

Według stanu na 31 grudnia 2022 r., funkcjonowało w Polsce 11 657 aptek (o 209 mniej niż w 2021 r.) oraz 1 119 punktów aptecznych (o 28 mniej niż w 2021 r.), co dawało średnio 2 956 osób na jedną aptekę lub punkt apteczny (o 30 osób więcej niż w 2021 r), podano.

„W 2022 r. największa liczba osób przypadających na jedną aptekę lub punkt apteczny występowała w województwach: pomorskim (3 369), warmińsko-mazurskim (3 261) oraz mazowieckim (3 213). Najmniejsza natomiast wystąpiła w województwach: lubelskim (2 606), wielkopolskim (2 669) i łódzkim (2 709)” – czytamy w komunikacie.

GUS podał również, że w 2022 r. odsetek wystawionych recept elektronicznych w poszczególnych województwach różnił się o nie więcej niż 2,3 pkt proc. Największy odsetek elektronicznych recept wystąpił, podobnie jak w roku 2021, w województwie pomorskim (97%) a najniższy w województwie świętokrzyskim (94,7%).

„W 2022 r. wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 579 zł (o 61 zł więcej niż w 2021 r.), z czego dopłata przez pacjenta wyniosła 352 zł (o 48 zł więcej niż w 2021 r.) a refundacja 227 zł (o 13 zł więcej niż w 2021 r.)” – czytamy dalej.

Największy udział w wartości sprzedanych leków w 2022 r. miały leki związane z układem sercowo-naczyniowym (20,9%), przewodem pokarmowym i metabolizmem (17,5%) oraz ośrodkowym układem nerwowym (14,9%), zakończył GUS.

(ISBnews)