Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 25 maja 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD. Zakładanym przez resort zdrowia celem pilotażu będzie poprawa wyników leczenia niedojrzałych noworodków, zapewnienie ciągłości i kompleksowości działań koniecznych do prawidłowego rozwoju takiego dziecka oraz sprawdzenie ich efektywności.

Puls Biznesu
–Lux Med za nieujawnioną kwotę przejął spółkę Orthos, prowadzącą pod Wrocławiem szpital wielospecjalistyczny na ponad 50 łóżek. To piętnasty szpital w grupie. Orthos jako priorytet wskazuje leczenie i rehabilitację narządów ruchu, w tym urazów sportowych.