Koszt rozszerzenia uprawnionych do bezpłatnych leków to 1,59 mld zł/rok, 375 mln zł w 2023 – OSR

Koszt rozszerzenia grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia to blisko 1,59 mld zł rocznie i 375 mln zł w 2023 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

„Przyjmuje się, że koszt rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia w refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wyniesie 1 586 mln zł rocznie, z wyjątkiem roku wejścia w życie zmian (2023 r.), gdzie koszt ten wyniesie 375 mln zł z uwagi na przewidywany czas wejścia w życie przepisów” – czytamy w OSR.

W związku z powyższym w skali 10 lat (oraz z 2023 r.) koszt wyniesie około 16,23 mld zł, podkreślono.

Wskazano, że koszty te będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

Projekt ustawy rozszerza możliwość bezpłatnego zaopatrywania w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne świadczeniobiorców, którzy nie ukończyli 18. roku życia oraz dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 65. rok życia.

(ISBnews)