Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Puls Biznesu
–Z raportu ONZ wynika, że liczba ludzi doznających chronicznego głodu jest znacznie
wyższa niż przed pandemią Covid-19 – w 2022 r. doświadczyło go ok. 735 mln osób, o 122
mln więcej niż w 2019 r. ONZ przewiduje, że w 2030 r. 600 mln ludzi będzie
niedożywionych.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem specjalistki w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego Marii Boratyńskiej
zespół powołany przez ministra zdrowia po śmierci ciężarnej pacjentki w Nowym Targu nie
zdoła opracować wytycznych dotyczących przerywania ciąży, a ewentualne rekomendacje
pójdą w kierunku ekstremalnego zagrożenia życia lub zdrowia.