Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 26-30 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Szkolnictwo medyczne: Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie przyjęła stanowisko wyrażające sprzeciw wobec rozpatrywanej w parlamencie ustawy obniżającej wymagania dla prowadzania studiów na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. „Postrzegamy je jako budzące wątpliwości natury konstytucyjnej, mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów oraz zmierzające do całkowitej destabilizacji systemu kształcenia lekarzy w Polsce” – ostrzega samorząd. Według niego, „nieakceptowalnym jest dopuszczenie do kształcenia lekarzy przez uczelnie całkowicie nieprzygotowane do tego procesu, zarówno w odniesieniu do nauczycieli akademickich, jak i bazy klinicznej”.

Koronawirus: Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19 w okresie 22 czerwca – 28 czerwca 2023 r. wyniosła 149, podało Ministerstwo Zdrowia. Od ogłoszenia pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 6 517 822 osoby. W ub. tygodniu wykonano 10,7 tys. testów na koronawirusa.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Apteki: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 13,2% r/r i wyniosła 4,05 mld zł w maju, wynika z danych PEX PharmaSequence.

Apteki: W Polsce było 12 868 aptek na koniec 2022 r., tj. o 274 mniej niż rok wcześniej, wynika z V Edycji raportu „Rynek apteczny w Polsce”, przygotowanej przez Grant Thornton. Autorzy zwracają uwagę, że spadek liczby aptek został zahamowany.

E-recepty: „Wprowadzamy ograniczenia w systemie wystawiania #erecept. Lekarz na 10 h będzie mógł wystawić recepty 80 pacjentom – łącznie max 300 recept. Finalizujemy też prace nad rozporządzeniem, które ograniczy przepisywanie leków psychotropowych na #erecepta” – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski na swoim profilu na Twitterze.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pharmena: Zawarła umowę sprzedaży na rzecz Laboratorio Genove 100% udziałów spółki zależnej Dermena Lab za 20 tys. zł oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej działalności dermokosmetycznej za pośrednictwem spółki Dermena Lab za cenę początkową (przed korektą) 41,7 mln zł, podała Pharmena. Spółka po dokonaniu sprzedaży działalności dermokosmetycznej planuje m. in. kontynuować działalność w zakresie sprzedaży suplementów diety, prezentację innowacyjnego leku 1-MNA oraz planuje rozpocząć prace nad innymi projektami w oparciu o substancję czynną 1-MNA.

Molecure: Zakłada, że do końca okresu obowiązywania aktualizacji strategii, czyli do 2025 r., może popisać 2-3 umowy partneringowe, poinformował prezes Marcin Szumowski. Mogłyby dotyczyć jednej z dwóch cząsteczek OATD-01 lub OATD-02 oraz jednego lub dwóch innych programów.

Molecure: Ocenia, że współpraca z partnerem komercyjnym specjalizującym się w rozwoju algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji (AI) ruszy w pełnym wymiarze we wrześniu i wtedy też spółka poda więcej szczegółów, poinformował prezes Marcin Szumowski. Pierwszych efektów Molecure spodziewa się po roku.

Biomed Lublin: Zmienia nazwę na Synthaverse i pod nowym szyldem chce szerzej wkroczyć na nowe rynki, podała spółka. Kolejnym elementem strategii ma być uruchomienie nowych zakładów i znaczące zwiększenie przychodów. Biomed buduje ponadto szersze struktury marketingowo-sprzedażowe dostosowane do skalowanego biznesu. Oficjalnie spółka zmieni nazwę po rejestracji w KRS.

Molecure: Ogłosiło aktualizację strategii na lata 2023-2025, która przewiduje wydatki inwestycyjne szacowane na ok. 250 mln zł (ok. 62,5 mln USD), podała spółka. Kluczowe obszary dalszego wzrostu i tworzenia wartości spółki obejmują rozwój kliniczny dwóch głównych programów, czyli OATD-01 (pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1, CHIT1) i OATD-02 (pierwszego w swojej klasie podwójnego inhibitora arginazy), a także dalsze prace nad platformą odkrywania leków małocząsteczkowych, której celem jest modulowanie funkcji mRNA oraz badanie niezbadanych dotąd celów białkowych, wspieraną zaawansowanymi metodami uczenia maszynowego i generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI).

Nestmedic: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój, podała spółka. Jednocześnie podtrzymała deklaracje dotyczące komercjalizacji flagowego produktu – urządzenia PregnabitPro.

MedApp: Prowadzi pierwsze rozmowy na temat świadczenia przez spółkę zależną MedApp AI usług w zakresie R&D związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji podmiotom zewnętrznym, poinformował ISBnews prezes MedApp Krzysztof Mędrala. Spółka chce oferować usługi w zakresie AI na rynkach międzynarodowych, jeśli uda jej się pozyskać środki umożliwiające rozwój MedApp AI, dodał.

Dr Irena Eris: Zarząd wraz z oferującymi akcje sprzedawane podjęli decyzję o odwołaniu oferty publicznej akcji z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe, podała spółka.

PhiLabs: Chce pozyskać blisko 3 mln zł w ramach crowdfundingu udziałowego, z czego większość (2,5 mln zł) chce przeznaczyć na uruchomienie placówki rehabilitacji stacjonarnej między Warszawą a Łodzią. Ponadto rozważa debiut na NewConnect do końca 2024 roku, podała spółka.

SDS Optic: 1 lipca br. rozpocznie współpracę technologiczną z koncernem Philips (dywizja Philips Engineering Solutions) oraz szwajcarskim instytutem badawczo-rozwojowym CSEM, podała spółka. Współpraca w ramach utworzonego konsorcjum stanowi kolejny kamień milowy, którego celem jest stworzenie komercyjnego prototypu urządzenia detekcyjnego (analizatora) inPROBE oraz rozpoczęcie kontraktowej skalowej produkcji finalnej wersji analizatora.

Mercator Medical: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 23 873 210,0 zł, a wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,5 zł, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 549 284. Dniem dywidendy będzie 30 czerwca 2023 r., a dniem wypłaty 14 lipca 2023 r.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Urteste: W efekcie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowało prototyp testu diagnostycznego dla raka piersi, podała spółka. Złożony został również wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie patentu na wynalazek.

Selvita: Spółka otrzymała zlecenie o łącznej wartości 1,86 mln euro na podstawie umowy ramowej zawartej 21 marca 2022 r. ze spółką z siedzibą we Włoszech, której obszar działalności pokrywa wczesny etap odkrywania leków. Zgodnie ze zleceniem, spółka zapewni zintegrowane wsparcie w zakresie odkrywania leków w oparciu o model współpracy FTE przez okres 12 miesięcy. Ponadto, zlecenie przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu usług przez klienta, co zwiększy łączną wartość zlecenia do 2,18 mln euro.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji