Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 10-14 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Zawody medyczne: Senat wprowadził poprawki do ustawy o niektórych zawodach medycznych, usuwając z listy zawodów, objętych tą regulacją dietetyka i technika dentystycznego. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Opieka zdrowotna: Senat odrzucił ustawę o jakości w opiece zdrowotnej, która określała zasady funkcjonowania systemu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta i dotyczyła wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, autoryzacji, akredytacji i rejestrów medycznych. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 47 senatorów, przeciw było 45, a jeden wstrzymał się od głosu.

Prawa pacjenta: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które obejmują prawem do rekompensat za szkody z tytułu zdarzeń medycznych bez orzekania o winie także świadczenia medyczne, wykonywane komercyjnie.

Opieka zdrowotna: Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, która zakłada poszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18.roku życia.

Medtech: W Polsce działa kilkadziesiąt serwisów internetowych oraz aplikacji oferujących konsultacje telemedyczne. Z danych SimilarWeb wynika, że w lipcu br. odnotowały one ponad 3,2 mln wizyt. Jak wskazuje badanie opinii „Telemedycyna oczami Polaków”, 83% Polaków skorzystało z usług telemedycznych. Termin konsultacji telemedycznej jest szybki, nawet tego samego dnia (tak odpowiedziało 47% ankietowanych), a forma konsultacji medycznej jest dla pacjentów wygodna (40%). Co piąty ankietowany przyznał, że ma za daleko do przychodni stacjonarnej (19%), a 15% oświadczyło, że koszty prywatnej wizyty u lekarza są za wysokie.

Opieka zdrowotna: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Projekt realizuje zapowiedź wprowadzenia bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów po ukończeniu 65. roku.

Opieka zdrowotna: Polacy są gotowi na wdrożenie partycypacyjnego modelu w ochronie zdrowia. Dla 83% pracowników dopasowane pakiety medyczne są ważne, a 60% chętnie dopłaci, aby otrzymać pakiety odpowiadające na ich potrzeby. Tymczasem ankiety zdrowia przeprowadza w firmie co czwarty pracodawca, wynika z badania Enel-Med.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Bezpłatne leki: Koszt rozszerzenia grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia to blisko 1,59 mld zł rocznie i 375 mln zł w 2023 r., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Prawo farmaceutyczne: Jeśli poprawki do ustawy Prawo farmaceutyczne wejdą w życie właściciele aptek zostaną de facto wywłaszczeni. Nie będą mogli apteki sprzedać, kupić, czy przekazać dzieciom, ocenia Konfederacja Lewiatan. Podczas wtorkowego posiedzenia połączonych Komisji Finansów Publicznych oraz Gospodarki, poświęconego rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw, doszło do przegłosowania poprawki nowelizującej Prawo farmaceutyczne, która – zdaniem Lewiatana – wywróci polski rynek apteczny do góry nogami. Została ona przyjęta bez oceny skutków regulacji, bez konsultacji społecznych, przy negatywnej opinii Sejmowego Biura Legislacyjnego. „Zmiana w ustawie, którą przegłosowali posłowie oznacza pełzające wywłaszczenie przedsiębiorców, którzy przez lata budowali swoje firmy. Wprowadzając niejasne przepisy 'przejęcia kontroli’ nad apteką, doprowadzi do masowego cofania zezwoleń dużej liczbie właścicieli. Zwłaszcza tym, którzy stworzyli przez lata sieci apteczne. Zlikwidowana może być połowa aptek. Regulacja utrudni też otwieranie nowych aptek przez młodych farmaceutów. Odda ogromną, uznaniową władzę w ręce urzędników inspekcji farmaceutycznej, którzy – jak pokazuje doświadczenie – w dowolny sposób rozumieją pojęcie kontroli” – powiedział ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan Kacper Olejniczak.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Cosma: Planuje pozyskać 10,73 mln zł w ramach publicznej emisji akcji serii I z prawem poboru, podała spółka. Przyjmowanie zapisów na akcje odbędzie się w dniach 14-28 lipca. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na uporządkowanie struktury kapitałowej oraz dalszy rozwój spółki i skalowanie biznesu.

Synektik: Odnotował szacunkowo 101 mln zł przychodów w III kw. roku finansowego 2022/2023 (kwiecień-czerwiec 2023), co oznacza wzrost o 182% r/r, podała spółka. Po 9 miesiącach roku finansowego szacunkowe przychody wyniosły 310 mln zł (+186% r/r).

Synthaverse: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dokonał rejestracji zmian statutu Synthaverse (dawniej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek), podała spółka. Zmiana statutu oznacza m.in. zmianę nazwy spółki.

Molecure: Ustaliło, że złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 2 776 000 akcji serii H, to jest obejmujące wszystkie akcje oferowane na podstawie uchwały z 5 lipca br., podała spółka. Zarząd ustalił niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, że cena emisyjna wyniesie 18 zł za jedną akcję.

Synektik: Wartość zamówień pozostałych do realizacji przez Grupę w kolejnych okresach (backlog) wyniosła 85,3 mln zł na koniec czerwca 2023 r. (wobec 19,3 mln zł na 30 czerwca 2022 r.), podała spółka.

Medicalgorithmics: Podpisał list intencyjny z Aidmed – polską spółką z branży technologii medycznych, zajmującą się oprogramowaniem do monitorowania snu i urządzeniami medycznymi, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Ryvu Therapeutics: Podpisała z Clinscience z Grupy Neuca dwie umowy w zakresie usług zarządzania danymi i biostatystyki w badaniach fazy II RVU120 w hematologii: RIVER-52 i RIVER-81, o łącznej wartości 2,6 mln euro, podało Ryvu. Obie umowy dotyczą świadczenia usług w obszarze zarządzania danymi klinicznymi i biostatystyki, w tym budowy i hostingu systemu EDC (ang. Electronic Data Capture), tj. elektronicznego systemu zbierania danych.

Medicalgorithmics: Został wybrany przez firmę CRO Simbec-Orion jako dostawca rozwiązań do zdalnej diagnostyki w badaniu klinicznym na zlecenie spółki Molecure, podał Medicalgorithmics. W badaniu z użyciem urządzenia PocketECG IV i chmurowego rozwiązania PC Client weźmie udział około 90 pacjentów w ośrodkach badawczych w Europie i USA.

Biotts: Spółka jako pierwsza na świecie skutecznie podała semaglutyd przez skórę w opatentowanej formie transdermalnej, a wstępne badania pokazują, że jest to kilkukrotnie bardziej skuteczne niż forma doustna, podała spółka. Semaglutyd jest kluczową substancją wykorzystywaną w m.in. leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości i insulinooporności. Wrocławska spółka planuje przeprowadzić pierwsze badania kliniczne na pacjentach z podaniem semaglutydu w 2024 r.

Mabion: Zawarł ze spółką Global Life Sciences Solutions Poland z grupy Cytiva umowę zakupu zestawu bioreaktorów o następujących pojemnościach – 10 litrów (1 sztuka), 50 litrów (2 sztuki), 200 litrów (2 sztuki) i 2000 litrów (2 sztuki), wraz z usługami dodatkowymi za łącznie 3,2 mln euro, podał Mabion. Planowany termin dostawy bioreaktorów do zakładu wytwórczego w Konstantynowie Łódzkim to III kwartał 2023 r., po czym nastąpi instalacja, testy kwalifikacyjne oraz odbiór urządzeń.

Benefity medyczne: Najpopularniejszymi benefitami w branży IT od lat pozostają te związane ze zdrowiem i sportem. Jak wynika z danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs są to: prywatna opieka medyczna (78% ogłoszeń), subskrypcja sportowa (77% ogłoszeń), parking dla rowerów (48%), karta lunchowa (8%) oraz świeże owoce w biurze (4%).

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl, ISBiznes.pl ora informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)