Synektik miał 13,52 mln zł zysku netto, 24,9 mln zł znorm. EBITDA w III kw. 2022/2023

Synektik odnotował 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (kwiecień – czerwiec 2023 r.) wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 17,04 mln zł wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA sięgnął 24,9 mln zł wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,71 mln zł w III kw. 2022/2023 wobec 35,76 mln zł rok wcześniej.

„W III kwartale 2022 roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała:
– 216% wzrost (r/r) przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych, do 94 mln zł,
– 11% wzrost (r/r) przychodów segmentu radiofarmaceutyków, z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych, do 8,1 mln zł,
– 184% wzrost całkowitych przychodów grupy, do 101,7 mln zł,
– 251% wzrost powtarzalnej EBITDA Grupy, do 24,9 mln zł,
– wzrost rentowności EBITDA o 4,6 pkt proc., do 24,7%,
– dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych w wysokości blisko 0,3 mln zł, wynikające z umocnienia polskiej i czeskiej waluty, wobec o 1,4 mln zł ujemnego salda w III kw. 2021 r. fin.,
– wzrost zysku netto Grupy o 13,2 mln zł r/r, do 13,5 mln zł (wzrost o blisko 3 800% r/r)” – czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań IT oraz świadczenia usług serwisowych i pomiarowych w III kwartale 2022 r. fin. wzrosły o 64,2 mln zł (216% wzrostu r/r), do blisko 94 mln zł. Dynamiczny wzrost sprzedaży oraz zmiany w jej strukturze (m.in. wysoki udział produktów i usług z obszaru terapii) przełożyły się na 258% wzrostu EBITDA segmentu, do blisko 24,9 mln zł. Rentowność EBITDA segmentu zwiększyła się w analizowanym okresie o 3,1 pkt proc., do 26,4%, podano także.

Z kolei przychody segmentu radiofarmaceutyków grupy (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych) wzrosły o 11%, do 8,1 mln zł. O wzroście przychodów przesądził blisko 50-proc. wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych, do ponad 5 mln zł, kompensujący niższą w sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych oraz asortymentu dodatkowego. EBITDA segmentu w minionym kwartale wzrosła o 251%, do 3,1 mln zł. Wzrost EBITDA oraz rentowności segmentu został osiągnięty m.in. dzięki wyższym przychodom oraz działaniom ukierunkowanym na wzrost rentowności sprzedaży produktów grupy, w tym renegocjacjom umów na dostawy radiofarmaceutyków, czytamy dalej.

W I-III kw. roku obrotowego spółka miała 36,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 311,18 mln zł w porównaniu z 108,48 mln zł rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBITDA sięgnął 65,58 mln zł wobec 18,88 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022/2023 wyniósł 16,95 mln zł wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)