Aplikacja, która wspiera leczenie onkologiczne

Podczas kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) zaprezentowana została pierwsza polska aplikacja wspierająca lekarzy w zarządzaniu działaniami niepożądanymi, które mogą pojawić się u chorych onkologicznie leczonych immunoterapią.

Ankiety przeprowadzone wśród jej użytkowników pokazały, że „OWPK Bezpieczeństwo immunoterapii” pomaga im w codziennej pracy, usprawnia proces zarządzenia działaniami niepożądanymi i może przełożyć się na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, ograniczając tym samym koszty wynikające z hospitalizacji.

W obszarze ochrony zdrowia w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się znaczny postęp cyfryzacji: e-recepta, telekonsultacje ze specjalistą, e-skierowania, Internetowe Konto Pacjenta (IKP), a także organizacja opieki koordynowanej w POZ czy możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji, to przykłady takich rozwiązań.

„Polska idzie w kierunku bycia liderem digitalizacji pewnych procesów w medycynie. Sama digitalizacja daje nam dostęp nie tylko do danych, ale przede wszystkim analizy tych danych na potrzeby właściwego zdrowia publicznego i oceny wskaźników i mierników, chociażby w KSO. Innym aspektem jest automatyzacja kontroli badań przesiewowych np. poprzez Internetowe Konto Pacjenta” – podkreślił podczas sesji prezentującej funkcjonalność aplikacji prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski.

Warto też przypomnieć, że resort zdrowia wraz z podległymi mu urzędami prowadzi prace nad kolejnymi rozwiązaniami, m.in. Narodowym Portalem Onkologicznym czy Systemem Monitorowania Programów Lekowych.

Narzędzia cyfrowe mogą również służyć wsparciu w podejmowaniu decyzji terapeutycznych – jednym z nich jest aplikacja „OWPK Bezpieczeństwo immunoterapii”. Aplikacja powstała na bazie opracowania PTOK „Onkologia w praktyce klinicznej: bezpieczeństwo immunoterapii” i wzbogacona została o interaktywne tabele oraz schematy postępowania. Przyjazny dla użytkownika interfejs i wskazówki dotyczące możliwości kontynuacji terapii w oparciu o gotowe algorytmy postępowania pozwalają na pogłębienie wiedzy, zmianę praktyki lekarskiej, a tym samym łatwiejsze podejmowanie przez specjalistów decyzji terapeutycznych. Chociaż leczenie immunoterapią to domena onkologów klinicznych, z narzędzia korzystają też lekarze innych specjalności, tj. chirurgia czy radioterapia onkologiczna.

Jak wskazują wstępne wyniki badania ankietowanego oceniającego użyteczność aplikacji, w opinii większości lekarzy korzystanie z niej wpłynęło na skrócenie czasu diagnostyki, również w przypadku pojawienia się rzadkich działań niepożądanych. Ponad połowa specjalistów zauważyła też zmniejszenie czasu do rozpoczęcia właściwego leczenia zdarzeń niepożądanych. Wypadową skrócenia czasu diagnostyki i wdrożenia leczenia wyżej wskazanych jest też skrócenie okresu hospitalizacji, co wydaje się być szczególnie istotne przy rosnących kosztach leczenia szpitalnego.

Aplikacja pozwala też, wg pozyskanych do tej pory opinii, na ograniczenie konieczności konsultacji danego przypadku z innymi specjalistami. Jej użytkownicy dostrzegają wiążące się z szybszym rozpoznaniem i wdrożeniem właściwego leczenia zmniejszenie zużycia leków stosowanych w zarządzaniu działaniami niepożądanymi. Ostateczne wyniki badania zaprezentowane zostaną w listopadzie tego roku.

Nowoczesne technologie mogą wspierać komunikację na linii pacjent-lekarz. Tu z pomocą przychodzą dostępne dziś – głównie za granicą – aplikacje oparte o wynik raportowany przez pacjenta (ang. patient reported outcomes, PRO), których implementacja może wspomagać poprawę efektów leczenia. Aplikacje działają na zasadzie pośrednictwa między chorym a specjalistą, w usystematyzowany sposób zbierając od niego informacje o objawach i spostrzeżeniach dotyczących stanu zdrowia. Dla lekarza są z kolei narzędziem wspierającym go w procesie wywiadu z pacjentem i pozwalają na bieżące monitorowanie kluczowych dla niego parametrów. W Polsce narzędzia tego typu z powodzeniem stosowane są w monitorowaniu pacjentów kardiologicznych czy pulmunologicznych, natomiast wciąż brakuje rozwiązań skierowanych do chorych onkologicznie.