Ryvu miało 28,51 mln zł straty netto, 24,61 mln zł skoryg. straty EBITDA w II kw. 2023 r.

Ryvu Therapeutics odnotowało 28,51 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2023 r. wobec 36,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego, w raportowanym okresie spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 25,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 28,8 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 31,64 mln zł wobec 38,1 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) sięgnęła 24,61 mln zł wobec 19 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody operacyjne sięgnęły 15,25 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 7,68 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 46,1 mln zł jednostkowej straty netto wobec 63,46 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych wysokości 33,81 mln zł w porównaniu z 14,66 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów w NodThera) sięgnęła 36,16 mln zł wobec 34,23 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Wyłączając niegotówkowe koszty programu motywacyjnego, w I półroczu spółka wygenerowała stratę netto na poziomie 40,11 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 47,19 mln zł.

„Minione miesiące były dla Ryvu bardzo owocne, zarówno w zakresie postępów w naszych programach klinicznych, naszej aktywności w obszarze współprac badawczych, jak i wzmocnienia pozycji gotówkowej spółki. W pierwszej połowie 2023 r. odnotowaliśmy wzrost przychodów operacyjnych o 131%, dzięki osiągnięciu kamienia milowego w ramach umowy licencyjnej z Exelixis oraz trwającej współpracy badawczej z BioNTech. Jednocześnie, w ostatnich tygodniach pozyskaliśmy od Agencji Badań Medycznych najbardziej znaczące finasowanie grantowe w historii spółki, które wyniosło ponad 62 mln zł. W drugą połowę 2023 roku wkroczyliśmy dobrze przygotowani do realizacji naszych celów, wśród których priorytetem jest rozpoczęcie fazy II badań klinicznych RVU120” – powiedział współzałożyciel, największy akcjonariusz i prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Wg stanu na 30 czerwca 2023 r. spółka posiadała 287,1 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami (wobec 101,9 mln zł na koniec 2022 r.). Wg stanu na 7 września 2023 r. spółka posiadała 281 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami, podano także.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)