Szpital w Kościanie otrzymał prawie 1,7 mln zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie otrzymał prawie 1,7 mln zł  ze środków unijnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu.

Do placówki trafią między innymi aparat USG, rejestratory holterowskie, aparaty do laseroterapii, ultradźwięków czy magnetoterapii.

W środę 13 września Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wojciech Maćkowiak, Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kościanie podpisali umowę, która umożliwi lecznicy pozyskanie unijnych środków.

„Uważamy, że ochrona zdrowia jest tą dziedziną, która powinna otrzymać od nas wsparcie, dlatego unijne środki trafiają do szpitali klinicznych, wojewódzkich, miejskich i powiatowych w całej Wielkopolsce” – mówi Marek Woźniak.

Będące w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego unijne fundusze, które zasilą rozwój placówek zdrowia, to efekt zwiększenia alokacji na Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” na poziomie ponad 140 mln zł. Całkowita kwota dofinansowań w ramach Poddziałania 9.1.1
wynosi prawie 690 mln zł.