Medicalgorithmics ma umowę z jedną z 3 wiodących firm diagnostyki nieinwazyjnej w USA

Medicalgorithmics zawało umowę z jednym z 3 wiodących podmiotów z branży nieinwazyjnej diagnostyki i monitoringu kardiologicznego z siedzibą w USA, podała spółka. Umowa dotyczy umożliwienia partnerowi oceny możliwości wykorzystania technologii spółki zintegrowanej z rejestratorem sygnału EKG partnera.

„Przedmiotem umowy jest umożliwienie partnerowi oceny możliwości wykorzystania technologii Spółki zintegrowanej z rejestratorem sygnału EKG partnera. W tym celu zostanie przeprowadzona integracja software spółki z rejestratorem sygnału EKG partnera, poprzez stworzenie dedykowanego oprogramowania, niezbędnego do tej oceny” – czytamy w komunikacie.

Po tej ocenie, kolejnym etapem współpracy może być odrębne porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia procesu certyfikacji CE oraz uzyskania innych wymaganych zezwoleń do komercjalizacji zintegrowanej technologii partnera z oprogramowaniem spółki.

W przypadku uzyskania przez spółkę, certyfikatu MDR EU dla przygotowywanego programowania w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku, spółka uzyska wynagrodzenie w wysokości 250 tys. USD (ok. 1,1 mln zł).

Dodatkowo potwierdzono zainteresowanie stron zawarciem umowy partnerskiej współpracy dotyczącej dalszego korzystania przez partnera z produktów i usług spółki, podano także.

Umowa jest zgodna ze strategią spółki przyjętą po tym, jak Biofund Capital Management LLC został jej największym akcjonariuszem, spółka obecnie jest na etapie realizowania tej strategii pozyskując partnerów handlowych w modelu bez wyłączności.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)