Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Jak wynika z informacji pozyskanych przez „Rz” od rozmówców z wszystkich partii opozycyjnych, nikt nie chce stanąć na czele Ministerstwa Zdrowia. Żadne decyzje w tym temacie jeszcze nie zapadły, były szef MON Tomasz Siemoniak podkreśla, że najwcześniej za tydzień Donald Tusk wejdzie w fazę rozmów.

Parkiet
–Z prognoz Fortune Business Insights wynika, że wartość globalnego rynku medtech wyniesie do 2025 r. przeszło 600 mld USD. Zdaniem prezesa Medinice Sanjeeva Choudharego wzrost będzie napędzany m.in. przez starzenie się populacji, rozwój telemedycyny oraz postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji.
–React wypowiedział Medicalgorithmics umowę o współpracy. Był to jedyny podmiot generujący przychody w USA, odpowiadał również za połowę przychodów Medicalgorithmics zrealizowanych w I półroczu 2023 r.