Farmacja w biznesie – nowe studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Warszawski Uniwersytet Medyczny uruchamia nowy kierunek studiów podyplomowych „Farmacja w biznesie”. To roczne studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które wiążą swą karierę zawodową z przemysłem farmaceutycznym. Rekrutacja już się rozpoczęła.

Jest to pierwsza w Polsce tego typu oferta studiów podyplomowych, dająca słuchaczom holistyczne spojrzenie na innowacyjną branżę farmaceutyczną.

Program kierowany jest do absolwentów studiów drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich, zarówno farmacji i kierunków medycznych (medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne), jak i kierunków biznesowych – takich jak zarządzanie czy prawo. Celem studiów podyplomowych „Farmacja w biznesie” jest wykształcenie specjalistów, posiadających głębokie zrozumienie mechanizmów warunkujących działanie branży farmaceutycznej, a przede wszystkim firm farmaceutycznych.

„Wierzymy, że współpraca z WUM pozwoli wykształcić nowe pokolenie wysoko wykwalifikowanej kadry. Absolwenci będą znakomicie rozumieć funkcjonowanie firm farmaceutycznych na rynku oraz poznają krajowe i globalne uwarunkowania przemysłu farmaceutycznego. Są to cechy bardzo pożądane na rynku pracy” – mówi dr Anna Kowalczuk, kierownik studiów oraz manager ds. relacji publicznych w AstraZeneca.

Wykładowcami przedmiotów akademickich nowego kierunku są praktycy z wieloletnim doświadczeniem – w tym kadra wysokiego szczebla: lekarze, farmaceuci, menadżerowie firmy AstraZeneca a także przedstawiciele Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Zaangażowanie wielu specjalistów-praktyków pozwoli studentom na poznanie branży w szerokim zakresie: od realizacji badań klinicznych i procesu wprowadzania leku na rynek, poprzez aspekty prawne, po komunikację korporacyjną.

„Dzięki współpracy z firmą AstraZeneca powstaje kierunek studiów, który odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku pracy, w branży farmaceutycznej, ale także szerzej – w szeroko pojętej ochronie zdrowia. Ostatnie lata pandemii wyraźnie pokazały, że jest to obszar szczególny, obarczony bardzo dużym ryzykiem i że od sprawnego, umiejętnego zarządzania procesami związanymi z obszarem zdrowia zależy dobrostan nas wszystkich. Dlatego niezmiernie się cieszę, że to właśnie na WUM powstaje kierunek, na którym będą kształcić się przyszli menadżerowie w tym obszarze – współczesny świat bardzo ich potrzebuje” – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia potrwają dwa semestry (1 rok) i realizowane będą w trybie weekendowym. Rekrutacja trwa do początku stycznia 2024 r., a rozpoczęcie zajęć planowane jest na luty 2024 r.