Synektik może wypłacić istotnie wyższą dywidendę za r.obr. 2022/2023

Dywidenda Synektika za rok obrotowy 2022/2023 może być znacznie wyższa niż za poprzedni rok, wynika ze słów wiceprezesa Dariusza Koreckiego.

„Będziemy rekomendowali, by duża część tego zysku została przeznaczona na dywidendę […] Decyzja w perspektywie najbliższych dwóch miesięcy. […] W zeszłym roku wypłaciliśmy 60 gr, czyli myślę, że w tym roku ta kwota będzie na pewno istotnie wyższa; istotnie – to nie mówimy o procentach, tylko o jakiejś krotności tej wysokości” – powiedział Korecki podczas konferencji prasowej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w r.obr. 2022/2023 wyniósł 26,68 mln zł wobec 1,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W lutym br. walne zgromadzenie akcjonariuszy Synektik zdecydowało, by przeznaczyć na dywidendę 1,45 mln zł zysku z roku obrotowego 2021/2022 i 3,67 mln zł z kapitału rezerwowego, czyli w sumie 5,12 mln zł, co dało 0,6 zł na akcję.

Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii. Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)