Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 13-17 listopada.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Kardiologia: 14 listopada br. zespół elektrofizjologów z Centrum Zaburzeń Rytmu Serca Narodowego Instytutu Kardiologii (NIKard) przeprowadził pierwszą w Polsce implantację pozanaczyniowego kardiowertera – defibrylatora EV-ICD (extravascular ICD). Urządzenie zostało wszczepione 43-letniemu pacjentowi z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu, powstałymi na skutek wrodzonej choroby serca.

Zwolnienia lekarskie: Statystyczny pracownik przebywał 12 dni na zwolnieniu lekarskim w ciągu minionych 12 miesięcy. 4 na 10 Polaków w ogóle nie wzięło L4, ale liczna grupa korzystała z tej możliwości znacznie częściej. Co piąty zapytany był nieobecny w pracy z powodu choroby ponad 15 dni w ciągu roku, wynika z raportu enel-med „Zdrowy pracownik 2023”. Na niższą absencję pozytywnie wpływają firmowe pakiety medyczne. 42% pracowników dzięki opiece zdrowotnej zapewnionej przez pracodawcę rzadziej bierze wolne, gdyż nie musi stać w kolejkach, ma łatwiejszy dostęp do e-recept i teleporad.

Stomatologia: W pierwszych trzech kwartałach br. 38,4% dorosłych Polaków leczyło się stomatologicznie wyłącznie prywatnie, wynika z sondażu platformy analityczno-badawczej UCE Research i kliniki Implant Medical. 22,9% korzystało zarówno z publicznej, jak i z komercyjnej opieki. Z kolei 18,2% ankietowanych było u dentysty tylko na NFZ. Natomiast 15,6% badanych w ogóle nie korzystało z takich usług. 4,3% respondentów nie pamiętało tego, a 0,6% uczestników sondażu leczyło się inaczej, niż wymieniono w ankiecie. Wyłącznie w prywatnych placówkach bywali głównie pacjenci w wieku 45-64 lat. Natomiast hybrydowy model leczenia deklarowały przeważnie osoby mające od 25 do 34 lat.

Leczenie i odżywienie: 71% pacjentów w trakcie choroby i leczenia w Polsce doświadcza problemów związanych z odżywianiem, wynika z europejskiego badania „Rola żywienia w leczeniu raka” przeprowadzonego na zlecenie Nutricia. Biorąc pod uwagę wpływ stanu odżywienia organizmu na proces leczenia i rekonwalescencji, niezwykle ważne jest budowanie świadomości o roli żywności specjalnego przeznaczenia medycznego w tym procesie u lekarzy, pacjentów i ich opiekunów. Podkreślenie znaczenia odpowiedniego odżywienia w procesie leczenia jest również jednym z celów obchodzonego w listopadzie Tygodnia Świadomości o Niedożywieniu.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Przemysł farmaceutyczny: Przemysł farmaceutyczny w Polsce powinien odnotowywać dość wyraźne wzrosty przychodów w najbliższych kwartałach, przy nadal podwyższonej presji kosztowej, wynika z raportu Banku Pekao „W oczekiwaniu na przełom. Potencjał i perspektywy przemysłu farmaceutycznego w Polsce”. Korzystny pod kątem możliwości zwiększenia sprzedaży powinien być nie tylko 2024 rok, ale cała obecna dekada.

Rynek apteczny: Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 5-7% r/r w IV kw. br. i o 5-6% w przyszłym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski. Najważniejszym czynnikiem wzrostu w obu okresach pozostanie inflacja.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: Miał 20,1 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. br. wobec 18,2 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r. oraz 8,5 mln zł zysku netto w II kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Krka: Zmieniona strategia na 2024-2028 posłużyła jako podstawa planu operacyjnego na 2024 r., który przewiduje sprzedaż Grupy Krka na poziomie 1 850 mln euro i zysk netto w wysokości nieco ponad 310 mln euro, poinformował CEO Jože Colarič. Inwestycje w przyszłym roku mają przekroczyć 150 mln euro.

Krka: Odnotowała 235,56 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 301,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Airway Medix: Podpisał dwie umowy inwestycyjne: z CoOpera Finanzierungen Deutschland i Kröner Medizintechnik oraz szwajcarską grupą doradczo-inwestycyjną, podała spółka. Partnerzy łącznie planują zainwestować w spółkę do 2 mln euro, dzięki czemu firma będzie mogła kontynuować proces komercjalizacji swoich innowacyjnych produktów medycznych. Dodatkowo partnerzy zaangażują się operacyjnie w komercjalizacje produktów na rynkach UE i USA, a także, poprzez lokalnych wyłącznych partnerów, na rynkach Azji i Ameryki Południowej.

Pure Biologics: Odnotowało 7,6 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 6,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Selvita: Planuje powrócić w 2024 roku do wyższych dynamik, jakie notowała w latach poprzednich, oraz jest gotowa do dalszego trwałego rozwoju w kolejnych latach, na co może wskazywać mocny backlog na 2024 r, wynika ze słów prezesa Bogusława Sieczkowskiego. Tegoroczny capex sięgnie ok. 95 mln zł, a w 2024 r. będzie dużo niższy – 20-30 mln zł.

Scope Fluidics: Bernd Eberhardt dołączył jako CEO do Bacteromic – podmiotu zależnego Scope Fluidics, podała spółka.

Selvita: Backlog na 2023 r. (wg stanu na 13.11.2023 r.) wynosi 338,6 mln zł i jest porównywalny do wartości raportowanej przy okazji wyników za III kw. 2022 r., podała spółka. Backlog na rok 2024 wykazuje wzrost zakontraktowania o 28,4% (84,1 mln zł wobec 65,5 mln zł rok wcześniej).

Selvita: Odnotowała 4,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 8,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Neuca: Odnotowała 45,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 24,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o 18,3% r/r do 34 mln zł.

Synektik: Odnotował 17,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mabion: Szacuje przyszłoroczny capex na powyżej 30 mln zł wobec blisko 50 mln zł spodziewanych w tym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Grabowicz.

Mabion: Sumaryczna wartość wszystkich ofert Mabionu, które są obecnie w trakcie rozstrzygnięcia przez klientów w części usługowej, przekracza 115 mln zł. Zarząd poinformował, że to wartość rekordowa.

Mabion: Podwyższył oczekiwania marży EBITDA do ponad 35% w 2023 r. wobec poprzednio oczekiwanej marży ponad 30%, po bardzo dobrym III kwartale, podała spółka. Tegoroczne nakłady inwestycyjne powinny wynieść ok. 50 mln zł i są niższe w porównaniu do początkowo zakładanego poziomu o ponad 10 mln zł.

Green Zebras: Rozpoczęła przyjmowanie zapisów na akcje w ramach oferty publicznej we wtorek, 14 listopada, br. o godz. 10:00, a cena emisyjna akcji serii D wynosi 20 zł za każdą akcję, podała spółka. Spółka planuje pozyskać do 3,5 mln na zwiększenie skali działalności biznesu, a w przyszłym roku planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Holi: W pełni cyfrowa klinika zdrowia metabolicznego, która jako pierwsza w Polsce oferuje holistyczne podejście do leczenia otyłości i nadwagi, pomyślnie zakończyła rundę pre-seed o wartości 3 mln zł. Polska firma założona na początku 2023 roku przez Pawła Seweryna, wcześniej CEO Daftcode, oraz Mikołaja Szymańskiego, twórcę grupy KERRIS, zaczęła od najbardziej kompleksowego na rynku programu zdrowotnego ukierunkowanego na leczenie otyłości. Dzięki współpracy doświadczonych dietetyków, naukowców i rady medycznej, która czuwa nad metodologią, Holi zmienia podejście do zdrowia metabolicznego nie tylko jako startup technologiczny, ale również zarejestrowany podmiot leczniczy.

Proacta: Spółka (wcześniej Codeaddict) zaprezentowała pierwsze wyniki finansowe po połączeniu z bioinformatyczną spółką Proacta. W III kwartale br. Grupa Proacta zanotowała 2 mln zł przychodów netto, co oznacza wzrost o ponad 670% r/r.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Captor Therapeutics: Złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wnioski o tzw. fazowanie dla projektów CT-01 oraz CT-03 i możliwość finansowania niezakończonej fazy badań w kolejnym cyklu finansowania, podała spółka. Jednocześnie spółka złożyła do NCBR wniosek o zakończenie realizacji umowy o dofinansowanie projektu CT-05 (zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów), a także wniosek o płatność końcową. Spółka ocenia, że nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych otrzymanych i wykorzystanych dotychczas środków.

genXone: Spółka zawarła umowę warunkową z Human Biome Institute dotyczącą wykonania usługi sekwencjonowania NGS w technologii Oxford Nanopore Technologies (ONT) próbek materiału biologicznego – kału – wraz ze współpracą przy analizie bioinformatycznej. Wartość umowy wynosi 3,14 mln zł. Umowa wchodzi w życie pod warunkiem otrzymania przez zamawiającego dofinansowania dla projektu w ramach Działania 1.1 „Ścieżka SMART” Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Termin realizacji całego zamówienia nie może wykroczyć poza 12 czerwca 2029 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji