Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 4-8 grudnia.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Mercator Medical: Holenderska spółka zależna Mercator Medical – LeaderMed B.V. – ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, stanowiących nie więcej niż 2,16% kapitału i uprawniających do nie więcej niż 1,67% głosów na walnym zgromadzeniu Mercator Medical, po cenie 43 zł za sztukę, co przy zamiarze kupna do 230 tys. walorów oznacza łącznie kwotę do 9,89 mln zł, podał Mercator Medical.

Airway Medix: Przeprowadza zmiany korporacyjne i operacyjne, których celem jest jak najszybsze wprowadzenie portfolio produktów medycznych spółki na rynek – czas do pierwszych kontraktów i wdrożeń liczy „raczej w tygodniach niż miesiącach”, poinformował ISBnews członek zarządu Airway Medix Peter Kröner. Firma zredukowała zadłużenie, pozyskała nowych inwestorów i partnerów strategicznych, którzy będą wspierać jej rozwój oraz procesy komercjalizacji, podkreślił.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Nestmedic: Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship – spółka z grupy Al-Dawaa – otrzymała licencję na dystrybucję urządzeń PregnaOne i reprezentowanie Nestmedic na terenie Arabii Saudyjskiej, podał Nestmedic.

Bioton: Biotts i Bioton podpisały umowę o współpracy, na mocy której giełdowa spółka dostarczy insulinę do plastrów umożliwiających aplikację leków przez skórę dzięki transdermalnemu systemowi od Biotts. Po etapie Proof of Concept biotech opracuje kompleksowy produkt, gotowy do wprowadzenia na globalny rynek farmaceutyczny, podały spółki. Insulina w postaci transdermalnej opracowana przez Biotts przy współpracy z Bioton będzie przełomem na rynku leków stosowanych w cukrzycy, podkreślono.

Captor Therapeutics: Poinformował o postępach badawczo-rozwojowych projektów CT-02 i CT-03. W związku z wynikami najnowszych badań spółka planuje rozdzielić pipeline projektu CT-02 na dwa niezależne obszary: rozwój degraderów NEK7 w leczeniu chorób ogólnosystemowych oraz rozwój degraderów NEK7 w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), co może pozwolić na korzystniejszy sposób komercjalizacji oraz lepszy sposób leczenia pacjentów. Natomiast wyniki w ramach projektu CT-03 w ocenie spółki wskazują na brak potencjalnych skutków ubocznych związanych z kardiotoksycznością, które wcześniej były związane z konkurencyjnymi inhibitorami MCL-1, a tym samym pozwalają na realizację potencjału terapeutycznego leków Captor celujących w MCL-1, podała spółka.

ING: Wybrał zwycięzców IV edycji Programu Grantowego skierowanego do młodych naukowców i startupów – najlepsze projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój, podał bank. ING w tej edycji poszukiwał pomysłów na to, jak zadbać o zdrowe życie w każdym wieku. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu grantowego.

Medical Inventi: Uzyskało 963 tys. zł dotacji z funduszy europejskich na badania i wdrożenie do produkcji innowacyjnego biomateriału służącego do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych. Wartość całego projektu przekracza 1,5 mln zł, podała spółka. Ponadto poinformowała, że rozważa debiut na rynku NewConnect w 2024 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji