Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 11-15 grudnia.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Produkty bez recepty: Produkty dostępne bez recepty to strategiczny segment dla wielu producentów farmaceutycznych. Zarówno leki OTC, jak i suplementy diety stanowią ważną część ich portfolio, co ma bezpośrednie przełożenie na generowane przychody. W sumie rynek produktów bez recepty (według definicji PMR) wygeneruje w 2023 r. ponad 20 mld zł przychodów ze sprzedaży (brutto). W 2023 r., podobnie jak rok wcześniej, dziewięciu na 10 Polaków przyznało, że kupuje produkty bez recepty.

Suplementy diety: W 2022 r., według estymacji PMR, wartość rynku osiągnęła poziom 6,9 mld zł, rosnąc nominalnie o 12% r/r. Realnie wartość rynku wzrosła znacznie mniej – o 3% r/r (dynamika oczyszczone z wpływu inflacji). Wyraźnie widać więc, że wzrost na rynku suplementów diety w 2022 r. został napędzony przez rosnące ceny – inflacja w kategorii suplementów diety była jednak niższa niż CPI ogółem.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Telemedi: Austriacki dostawca usług medycznych Mavie nabył większościowy pakiet udziałów w spółce Telemedi, co zaowocowało pełnym wyjściem z inwestycji dla Black Pearls VC, podał fundusz. W ramach długoterminowego partnerstwa Mavie zapewni wsparcie na poziomie strategicznym dla Telemedi, które nadal będzie rozwijane przez założyciela Pawła Sieczkiewicza.

Healthnomic: Podpisał umowy inwestycyjne z inwestorami finansowymi w celu zwiększenia kapitału i umocnienia pozycji rynkowej przed planowanym wejściem na NewConnect, podała spółka. Zabezpieczenie finansowe wynosi do 3 mln zł (blisko 1/3 kwoty inwestycji już do spółki wpłynęła, a kolejne części będą realizowane w ramach poszczególnych projektów) i obejmuje finansowanie dłużne z opcją konwersji do 10% kapitału.

PZ Cormay: Rada nadzorcza odwołała Flavia Finotello z funkcji wiceprezesa i powołała go do pełnienia funkcji prezesa zarządu bieżącej kadencji, podała spółka. Flavio Finotello jest członkiem zarządu PZ Cormay od września 2017 r., a od marca 2022 r. wiceprezesem. Od 2022 r. pełni funkcję przewodniczącego rady dyrektorów jednostki zależnej PZ Cormay – Orphée.

Pure Biologics: Wtórna oferta publiczna do 1,71 mln akcji nowej emisji serii I spółki rozpoczęła się 13 grudnia od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę maksymalną na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych ustalono na 10 zł za akcję.

Mercator Medical: Ocenia, że w segmencie dystrybucyjnym branżowy kryzys popandemiczny dobiega końca, poinformowała wiceprezes Monika Żyznowska. Z kolei spółka zależna Mercator Estates „ma sporo projektów na stole”.

Pure Biologics: Posiada kapitał obrotowy niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej i badawczej do końca 2023 r. i jest na zaawansowanym etapie prac zmierzających do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii I, która – wraz z dodatkowymi źródłami kapitału – ma pozwolić na kontynuację działalności co najmniej do połowy 2024 r., podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Scope Fluidics: Bacteromic – spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics – otrzymała od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego Bacteromic zatytułowanego „Method and system for rapidly testing antimicrobial susceptibility”, podała spółka.

Synektik: Synektik Czech Republic – spółka zależna Synektik – zawarła ze Szpitalem Uniwersyteckim św. Anny w Brnie umowę na sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) za 89,43 mln CZK netto, podał Synektik. Dostawa nastąpi w terminie do 8 tygodni od zawarcia umowy.

Airway Medix: Rozpoczął bezpośrednie rozmowy o współpracy w zakresie możliwości inwestycyjnych, ale także w zakresie dystrybucji, marketingu i rozwoju swoich produktów, z amerykańską grupą inwestycyjną, podała spółka. Działający w branży produktów medycznych partner z Teksasu osiąga sprzedaże o wartości ok. 1 mld USD i jest uważany za wiodącego producenta i dostawcę rozwiązań na rynku gojenia ran, w tym u pacjentów przewlekle unieruchomionych. Klientami partnera jest lecznictwo zamknięte, jak również dostawcy usług opieki domowej na terenie całego USA.

SDS Optic: Zakończyła realizację kamienia milowego: wdrożyła pilotażową produkcję czujników światłowodowych i uzyskała pełną niezależność procesową w zakresie produkcji kompletnych biosensorów światłowodowych (mikrosond inPROBE), podała spółka. Zgodność dokumentacji procesowej, technologicznej i wytwórczej z wyprodukowaną przez SDS Optic próbą 300 mikrosond światłowodowych potwierdził ośrodek Orange Polska, specjalizujący się w optoelektronice (technologiach światłowodowych).

Molecure: Uzyskało potwierdzenie założeń naukowych (tzw. proof of concept) w rozwijanym programie odkrywania małych cząsteczek celujących w mRNA, podała spółka.

Bioceltix: Pełne wyniki z badania klinicznego potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo produktu BCX-CM-J na zwyrodnieniowe zmiany stawów u psów w zakresie drugorzędowych punktów kontrolnych (tzw. secondary endpoint), podał Bioceltix. Uzyskane wyniki wskazują m.in. na utrzymywanie się efektu terapeutycznego w 45. i 90. dniu od podania produktu, co potwierdza potencjał rynkowy Bioceltix i przybliża polską spółkę do komercjalizacji jej pierwszego leku, podkreślono.

Ryvu: Dodatkowy pacjent leczony w ramach programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, w dawce 250 mg osiągnął stan morfologicznie wolny od białaczki, podało Ryvu Therapeutics.

Ryvu: Planuje rozpocząć fazę II badań w ramach programu RVU120 w IV kw. 2023 r. i poświęcić im cały 2024 r., tak by w I kw. 2025 r. móc ustalić dalsze priorytety dla tego programu, poinformował członek zarządu i dyrektor ds. operacyjnych Kamil Sitarz.

Ryvu: Dane kliniczne i niekliniczne dla programu RVU120, selektywnego inhibitora kinaz CDK8/19, przedstawione podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ang. American Society of Hematology, ASH) „mocno wspierają” plany rozwoju RVU120 w fazie II, przedstawione w październiku, podało Ryvu Therapeutics.

PZU: Kampanię społeczną, która ma motywować do troski o zdrowie rozpoczynają TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i PKP Intercity. W pociągach będzie prezentowany animowany film zachęcający do korzystania z bezpłatnego poradnika „Vademecum zdrowia”, który służy informacjami na ten temat. „Sztuka polega na tym, aby kontrolować stan swojego zdrowia, zanim zacznie ono szwankować. Wykrycie choroby, gdy nie daje jeszcze objawów, ułatwia jej leczenie i zwiększa szanse na wyzdrowienie. 'Vademecum zdrowia’ niesie informacje na ten temat” – tłumaczy konsultant naukowy poradnika prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, która kieruje Zakładem Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji