Prestiżowe granty naukowe dla polskich biolożek molekularnych

Aleksandra Kołodziejczyk i Ewelina Małecka-Grajek z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymały granty instalacyjne Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej EMBO. Pakiet wsparcia w wysokości 50 tys. euro rocznie pozwoli Polkom na rozwój nowo otwartych laboratoriów. Badaczki znalazły się w elitarnym gronie dziesięciu naukowców i naukowczyń z całej Europy wyróżnionych przez EMBO.

Dr Ewelina Małecka – Grajek otrzymała grant na projekt badawczy „Od dynamiki degradacji RNA bakteryjnego do narzędzi manipulacji ekspresją genów”.

„Grant odegra kluczową rolę w poszerzaniu naszego zrozumienia, w jaki sposób procesy biologiczne w bakteriach są ze sobą powiązane. Finansowanie pomoże w badaniach mających na celu odkrycie podstawowych mechanizmów, ostatecznie torując drogę do innowacyjnych terapii przeciwdrobnoustrojowych” – powiedziała badaczka z MIBMiK. – „Ponadto, z radością dołączam do Sieci Młodych Badaczy EMBO, która oferuje niezrównane możliwości szkolenia, współpracy i rekrutacji nowych członków laboratorium” – dodała.

Dr Aleksandra Kołodziejczyk będzie pracować na projektem: „Rola mikrobioty w progresji chorób wątroby”. Jej laboratorium zajmuje się między innymi interakcjami między jelitem a wątrobą, skupiając się na roli mikroflory. Badania zmierzają do lepszego zrozumienia, w jaki sposób zmiany w składzie bakterii i w fizjologii jelit wpływają na komórki wątroby i jak zdrowie wątroby przyczynia się do homeostazy jelit. Grant EMBO będzie stanowił znakomite wsparcie rozwojowe dla obu laboratoriów, które zostały założone w 2023 roku.

„Grant z EMBO jest dla mnie ważny, ponieważ jest elastyczny i daje wiele możliwości do wykorzystania środków, co znacznie ułatwia prowadzenie badań. To wyjątkowe, gdy naukowcy są obdarzani takim zaufaniem” – powiedziała dr Aleksandra Kołodziejczyk.

Dr hab. Wojciech Pokrzywa, kierownik Laboratorium Metabolizmu Białek w MIBMiK jest stypendystą EMBO z 2017 r. – Otrzymanie grantu instalacyjnego EMBO było przełomowym momentem w mojej karierze. Nie tylko pozwoliło mojemu laboratorium rozkwitnąć, ale także rozszerzyło moją sieć naukową, prowadząc do cennych współprac i wpływowych publikacji. Ten grant dał mi wolność i poczucie naukowej niezależności, której potrzebowałem, aby rozwijać innowacyjne koncepcje. Grant był kluczowy w moim rozwoju jako badacza i odegrał istotną rolę w zdobyciu dalszych grantów, stanowiąc punkt zwrotny w mojej zawodowej drodze – podkreślił dr Pokrzywa.

Granty instalacyjne EMBO (Installation Grants) mają na celu zwiększanie poziomu wymiany międzynarodowej na europejskich uczelniach oraz mobilności kadry akademickiej. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest co najmniej dwuletnia działalność naukowa za granicą. Formuła konkursu ma zachęcać młodych naukowców do zakładania laboratoriów. Obok polskich, objęte finansowaniem będą również laboratoria w Czechach, Grecji, na Węgrzech, na Litwie, w Portugalii oraz w Turcji. Obszary badawcze obejmują między innymi starzenie się, biologię nowotworów, komunikację osi jelitowo-mózgowej, mikrobiotę, narzędzia edycji genów.