Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wskazują, że w 2023 r. wzrost zachorowań dotyczył niemal każdej z rejestrowanych chorób zakaźnych. Szczególnie dużo było zachorowań na szkarlatynę – 44 644 (rok wcześniej – 12 654).
–W czwartek 15 lutego odbędzie się debata, zorganizowana przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Akcję Uczniowską, poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Podczas spotkania aktywiści, eksperci oraz rządzący będą tworzyć Pakt Zdrowia Psychicznego, który zostanie przekazany rządowi.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z danych udostępnionych „DGP” przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w zeszłym roku nie wykupiono 61 mln recept (12,5% ogółu), podczas gdy w 2020 r. było to 47 mln (10,5%).
–Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do resortu zdrowia w sprawie określenia w przepisach czasu pracy medyków zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli.