RSV – powszechniejszy niż się wydaje. Jest groźny szczególnie zimą

kobieta wyciera nos w chusteczkę, przeziębienie, katar

• W Europie każdego roku pośród osób powyżej 60. roku życia notuje się ponad 3 mln zachorowań wywołanych wirusem RSV, w tym 270 tys. hospitalizacji, a także około 20 tys. zgonów w tej grupie pacjentów.
• Zgodnie z przewidywaniami w roku 2025, w krajach o wysokich dochodach, liczba hospitalizacji i zgonów wśród osób w wieku 60 lat i starszych, w wyniku zakażenia wirusem RSV, może ulec podwojeniu, w porównaniu z 2019 rokiem.

RSV, czyli syncytialny wirus oddechowy, to wysoce zaraźliwy wirus, który atakuje układ oddechowy, tj. nos, gardło i oskrzela. Główne objawy RSV obejmują: katar, kichanie, kaszel oraz gorączkę, przez co mogą być mylone z symptomami przeziębienia lub grypy. Obserwowane jest także zmniejszenie łaknienia. W ciężkich przypadkach może dojść do rozwoju zapalenia płuc lub zaostrzenia chorób podstawowych. W konsekwencji pacjentowi mogą grozić ciężkie powikłania, hospitalizacja a nawet śmierć.

RSV występuje powszechnie i rozprzestrzenia się najczęściej w okresie zimowym, wraz z innymi wirusami układu oddechowego, takimi jak wirus grypy oraz wywołujący COVID-19, co określane jest „tridemią”. Rozpoznanie zakażenia wirusem RSV jest możliwe po wykonaniu testu PCR lub antygenowego, jednak z uwagi na rzadkie ich wykonywanie, faktyczna liczba przypadków zachorowań jest niedoszacowana.

Zagrożone zachorowaniem są głównie dzieci oraz osoby po 60. roku życia, u których, z racji wieku, układ odpornościowy jest osłabiony, przez co organizm staje się bardziej podatny na zakażenia i powikłania.

Dodatkowo ryzyko rozwoju wirusa, a także ciężkiego przebiegu choroby, zwiększa się u osób starszych, które równocześnie zmagają się z przewlekłymi chorobami współistniejącymi. Szczególne znaczenie mają tu choroby związane z układem oddechowym, tj. astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), a także cukrzyca i choroby serca – ich występowanie wiąże się także ze zwiększonym ryzykiem hospitalizacji z powodu zakażenia RSV.

Jednocześnie, w przypadku osób starszych, zakażenie i przechorowanie RSV, które wpływa w znacznym stopniu na samopoczucie i jakość życia pacjentów6, często zwiększa konieczność zarówno szpitalnego leczenia na oddziałach intensywnej terapii, co znacząco obciąża system opieki zdrowotnej, jak i zapewnienia dalszej opieki ze strony bliskich, już po wyjściu chorego z placówki leczniczej.

Skuteczną metodą profilaktyki RSV, zalecaną dla osób w wieku 60 lat oraz starszych, w tym cierpiących na choroby współistniejące, jest szczepienie przeciwko wirusowi RSV.