Menopauza, terapie komórkowe i genowe – na to stawia Bayer

Bayer Pharmaceuticals przedstawia plany wprowadzenia szeregu nowych, przełomowych rozwiązań medycznych
• Programy rozwojowe, znajdujące się na zaawansowanych etapach realizacji, oraz prace na wczesnych etapach nad dopełnieniem oferty wzmacniają pozycję firmy w kluczowych obszarach terapeutycznych
• Dotychczasowe inwestycje w rozwój platform technologicznych służących opracowywaniu i rozwojowi terapii komórkowych i terapii terapii genowych wyniosły ponad 3,5 mld euro
• Nowy model operacyjny DSO ma istotne znaczenie dla zwiększenia wydajności i produktywności

Bayer stawia na innowacje, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach układu krążenia, onkologii, immunologii oraz neurologii i chorobachi rzadkichi. Firma zwiększa możliwości dzięki współpracy i przejęciom innych podmiotów oraz koncentracji na najlepszych projektach będących w fazie rozwoju dzięki i przy znaczącej redukcji portfela produktów.

„W ciągu ostatnich 24 miesięcy prowadziliśmy intensywne prace badawczo- rozwojowe, osiągając znaczne postępy w odbudowie optymalnego portfolio” – powiedział podczas dorocznej konferencji Pharma Media Day 2024 Christian Rommel, członek zarządu Bayer Pharmaceuticals i dyrektor ds. badań i rozwoju. – „Będziemy kontynuować ten proces w szybkim tempie, w szczególności poprzez zrównoważone generowanie innowacyjnych zgłoszeń IND (ang. Investigational New Drug) odnośnie nowych leków będących w fazie badań przedklinicznych. Zamierzamy również zwiększać zaangażowanie firm partnerskich oraz kontynuować wyszukiwanie nowych atrakcyjnych partnerstw lub transakcji.”

Bayer, rozwijając innowacyjne metody leczenia, inwestuje w przełomowe rozwiązania mające na celu zwiększanie możliwości terapeutycznych i podnoszenie standardu opieki nad kobietami w okresie menopauzy.

Przewiduje się, że w skali globalnej do 2030 roku liczba kobiet w okresie menopauzy wzrośnie do 1,2 mld. Oznacza to, że każdego roku 47 milionów kobiet wkroczy w ten okres. Ponad jedna trzecia kobiet w okresie menopauzy doświadcza ciężkich objawów, które mogą utrzymywać się przez 10 lat lub dłużej od ostatniej miesiączki i istotnie zmniejszają jakość życia. Mimo to około 30% kobiet zgłaszających się do lekarza z objawami o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego nie otrzymuje żadnego leczenia.

„U wielu kobiet na całym świecie w okresie menopauzy występują objawy naczynioruchowe, które – wraz z zaburzeniami snu są doświadczane powszechnie i mogą obniżać jakość życia” – powiedziała Cecilia Caetano, Globalna Dyrektor ds. Medycznych w Dziale Zdrowia Kobiet w Bayer AG.

Firma prowadzi także badania w zakresie onkologii.

„Zwiększyliśmy możliwości w zakresie rozwoju onkologii precyzyjnej, aby umożliwić prace nad kolejną generacją przełomowych terapii i zbudować silne, zrównoważone portfolio w obszarach wewnętrznych szlaków sygnałowych nowotworów (tumor intrinsic pathways), immunoonkologii i celowanych radioterapii” – powiedział dr n. med. Dominik Ruettinger, Dyrektor ds. Badań i Wczesnego Rozwoju w dziedzinie Onkologii w Bayer AG. –  „Wychodząc na przeciw istotnych niezaspokojonych potrzeb medycznych w zakresie opieki onkologicznej, pracujemy nad innowacyjnymi terapiami, aby zapewnić pacjentom skuteczne leki dostosowane do ich indywidualnych potrzeb”.

Nowotwory, obok chorób układu krążenia, pozostają główną przyczyną zgonów na świecie. Pomimo całokształtu postępów wskaźnik ten będzie się zwiększał. Dane wskazują na fakt, że w populacji pacjentów z chorobą nowotworową występują różne charakterystyczne zjawiska: u większej liczby pacjentów pierwsze rozpoznanie następuje w młodszym wieku, a więcej pacjentów jest diagnozowanych na wcześniejszym stadium choroby. Te osoby wymagają zarówno skutecznych, jak i „bardziej przyjaznych”, lepiej tolerowanych leków, a także terapii mających na celu zwalczanie lekooporności.

Bayer zainwestował znaczne środki w innowacje w tych obszarach. Firma koncentruje się na poszerzeniu puli celów molekularnych możliwych do kontrolowania tradycyjnymi lekami (tzw. „druggable targets”), reprezentujących rzeczywistą podatność na nowotwory. Przyspieszono proces opracowywania leków. Dzięki przejęciu firmy Vividion i jej wiodącej platformy chemoproteomicznej, Bayer wzmocnił badania farmaceutyczne i prace rozwojowe w dziedzinie małych cząsteczek i leków precyzyjnych. Innowacyjna technologia firmy Vividion umożliwia identyfikację nieznanych dotąd „kieszeni wiążących“ (binding pockets) na celach molekularnych pozostających poza zasięgiem leków (tzw. „undruggable targets”). Celem jest opracowanie nowych kandydatów na leki we wskazaniach, w których istnieje istotna niezaspokojona potrzeba medyczna.

Terapie komórkowe i terapie genowe przynoszą nowe, potencjalnie transformatywne metody leczenia, które mogą ostatecznie zatrzymać lub cofnąć rozwój choroby dzięki interwencji stosowanej raz w życiu. Stałe inwestycje firmy Bayer w tym obszarze – od wczesnych badań po umożliwienie dostępu dzięki możliwościom produkcyjnym i platformom – podkreślają znaczenie terapii jako kluczowego czynnika przyszłego rozwoju firmy oraz dowodzą, że firma przekłada obietnice na konkretne terapie dla pacjentów.

Bayer, wraz z podmiotami zależnymi BlueRock i AskBio, rozwija konkurencyjne portfolio terapii komórkowej i terapii genowej w badaniach przedklinicznych i klinicznych.

„Od 2020 r. firma zainwestowała ponad 3,5 miliarda euro w rozwój platform technologicznych służących do opracowywania i rozwoju terapii komórkowych i terapii genowych – dwóch z najszybciej rozwijających się i konkurencyjnych dziedzin w nowoczesnej opiece zdrowotnej” – powiedział Christian Rommel, członek Zarządu Bayer Pharmaceuticals i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju. – „Cieszymy się z wyjątkowych osiągnięć, jakich dokonujemydzięki naszym różnorodnym i najnowocześniejszym platformom terapeutycznym . Chociaż programy te są wciąż na wczesnym etapie jesteśmy przekonani, że będziemy mogli je przełożyć na znaczące korzyści dla pacjentów w przyszłości”.

Nowy model operacyjny zwiększający wydajność i produktywność aby przyspieszać rozwój
Dzięki nowemu modelowi operacyjnemu, który objął całe przedsiębiorstwo – Dynamic Shared Ownership (DSO) – firma bardziej koncentruje się na misji i wartości. Niewielkie interdyscyplinarne zespoły, posiadające doświadczenie we wszystkich istotnych obszarach łańcucha wartości, kierując się potrzebami klientów i posiadając uprawnienia do szybkiego podejmowania decyzji, skupiają się na doskonaleniu produktów i obsłudze klienta.

„Wprowadzenie modelu Dynamic Shared Ownership ma miejsce w najlepszym możliwym momencie dla branży farmaceutycznej. Pozwoli nam wcześniej zidentyfikować możliwości rozwoju firmy i szybciej je zrealizować, jednocześnie efektywniej wykorzystując nasze zasoby. co przyczyni się do poprawy naszych długoterminowych zysków” – powiedział Stefan Oelrich, członek zarządu Bayer AG i prezes Bayer Pharmaceuticals.–  „To dobra wiadomość nie tylko dla naszej organizacji, ale także dla pacjentów, których wspieramy, gdyż mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy sprawniej i skuteczniej wprowadzać w życie przełomowe odkrycia.”