Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Plan resortu zdrowia na reformę systemu szpitalnego zakłada pakiet zmian legislacyjnych zamiast jednej ustawy. Zmianie miałyby ulec m.in. kryteria wejścia do sieci szpitali, ponadto wprowadzono by możliwość tworzenia i prowadzenia podmiotów leczniczych także przez związki jednostek samorządów terytorialnych.
–Zdaniem prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemara Malinowskiego najbardziej deficytowymi obszarami w polskim szpitalnictwie są oddziały chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii, ginekologii i położnictwa.
–Z analizy wykonanej na prośbę „DGP” wynika, że w związku z ruszającymi od kwietnia obniżkami za leki produkowane w Polsce bądź z użyciem substancji czynnych wytwarzanych w naszym kraju pacjenci zapłacą średnio o 78 groszy mniej za opakowanie polskiego preparatu. Maksymalna obniżka wyniesie 5 zł.

Parkiet
–Selvita odkupi za blisko 2 mln zł specjalistyczny sprzęt laboratoryjny od Pure Biologics, przejmie również część zespołu badawczego spółki.