Sześciu na dziesięciu Polaków chrapie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Snu

Czy chrapanie może mieć negatywny wpływ na relacje, pracę i życie codzienne? Okazuje się, że tak. Blisko 65% Polaków twierdzi, że chrapanie oddziałuje na ich relacje z pozostałymi członkami domu, a niemal 30% zauważa jego wpływ na życie seksualne. Tak wynika z piątej edycji raportu „Czy Polacy chrapią?”.

Centrum Medyczne MML, razem z Medicover i Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth, ponownie zapytało Polaków o to, czy chrapią oraz jaki jest wpływ tej dolegliwości na ich codzienne życie. Z badania wynika, że chrapanie jest w naszym kraju powszechnym problemem. Aż 59% respondentów przyznało, że ktoś z otoczenia zwrócił im uwagę, że chrapią. Częściej dowiadywały się o tym kobiety (66%) niż mężczyźni (53%). Dwie trzecie badanych (66%) przyznało również, że ma kogoś chrapiącego w najbliższym otoczeniu. Najczęściej wskazywanym „źródłem” chrapania był partner lub współmałżonek (52%).

Z raportu wynika również, że wielu Polaków ma problemy ze snem. Na wieczorne trudności z zaśnięciem skarżyło się 36% ankietowanych. Ten problem częściej dokuczał mężczyznom (39%) niż kobietom (33%). Podobny odsetek badanych twierdził, że budzi się nad ranem i potem nie może zasnąć (37%). Z takimi trudnościami również częściej borykają się mężczyźni (40%) niż kobiety (32%).

„Wyniki raportu potwierdzają, że chrapanie to w Polsce częsty problem. Takich dolegliwości nie należy lekceważyć, bo nierzadko są objawem bezdechu śródsennego. Nieleczony bezdech może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, chorób serca czy udaru mózgu. Na szczęście można go dziś skutecznie leczyć przy użyciu małoinwazyjnych metod zabiegowych” – powiedział dr hab. n. med. Michał Michalik, ekspert ds. diagnostyki i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu oraz założyciel Centrum Medycznego MML.

„Badanie potwierdziło, że poza chrapaniem, mamy też inne problemy dotyczące snu. Warto podkreślić, że jakościowy sen jest postawą zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego przestrzeganie zasad higieny snu powinno się stać elementem naszego stylu życia. By nocny wypoczynek był bardziej efektywny, trzeba się wcześniej odprężyć, wyłączyć urządzania emitujące niebieskie światło i przygotować optymalne warunki w sypialni. Jeśli jednak nasze problemy z zasypianiem czy utrzymaniem ciągłości snu są uporczywe, należy je skonsultować ze specjalistą” – zauważyła mgr Joanna Śmigielska,  psychoterapeutka z Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Respondenci badania „Czy Polacy chrapią?” zauważali też niekorzystne skutki tej przypadłości dla samopoczucia i relacji z innymi osobami. Dwie trzecie ankietowanych (65%) uznało, że chrapanie może wywoływać negatywne konsekwencje zdrowotne. Ponadto aż 64% badanych zauważyło wpływ chrapania na swoje relacje ze współmieszkańcami. Ze stwierdzeniem, że ta dolegliwość oddziałuje na libido zgodziło się natomiast 29% respondentów. Częściej takiego zdania byli mężczyźni (34%) niż kobiety (24%).

Dodatkowo ponad jedna czwarta badanych zadeklarowała, że z powodu senności w ciągu dnia odczuwa zmniejszenie wydajności w pracy. Mężczyźni doświadczają tych trudności częściej niż kobiety (32% versus 24%). Ponadto prawie jedna piąta badanych kierowców stwierdziła, że często lub bardzo często odczuwa senność w trakcie prowadzenia pojazdu.

„Wnioski z raportu pokazują, że zaburzenia oddychania podczas snu to problem interdyscyplinary. Sen, obok diety i aktywności fizycznej, jest filarem dobrostanu naszego organizmu. Ma także wpływ na karierę czy relacje międzyludzkie. Dlatego na co dzień trzeba dbać o spokojny sen, a ewentualne problemy w tej kwestii należy zgłaszać specjalistom” – podsumowała prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, doradca zarządu Medicover ds. Medycznych. Była wykładowczyni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Zarządu Międzynarodowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie, Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH.

Wyniki raportu „Czy Polacy chrapią?” zostały ogłoszone z okazji Światowego Dnia Snu. World Sleep Day odbywa się corocznie, w piątek przed wiosenną równonocą. W 2024 roku przypada na 15 marca.

***
Piąta edycja badania Centrum Medycznego MML „Czy Polacy chrapią?” została przeprowadzona w lutym 2024 r. na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. W badaniu wzięła udział reprezentatywna ogólnopolska próba osób w wieku od 35 do 65 lat, licząca N=1057 respondentów. Kwoty zostały dobrane wg reprezentacji w populacji osób dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Badanie przeprowadzono metodą CAWI.