Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 18-22 marca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

E-papierosy: Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem ustawy zakazującej jednorazowych e-papierosów i chce przedstawić publicznie rozwiązania w tej kwestii w kwietniu, poinformowała szefowa resortu Izabela Leszczyna.

Wydatki na służbę zdrowia: Przestrzeń fiskalna na nowe wydatki w 2025 r. ulega zawężeniu, ocenił minister finansów Andrzej Domański. Wskazał przy tym na rosnące potrzeby wydatkowe w zakresie obronności i ochrony zdrowia.

Składka zdrowotna: Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Zdrowia przedstawiło propozycję obniżenia składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania, na czym miałoby skorzystać od 2025 r. 93% przedsiębiorców, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Koszt tych zmian dla budżetu wyniesie 4-5 mld zł, dodał.

Stomatologia: Rynek usług stomatologicznych w Polsce stale rośnie i według naszych prognoz jego średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) w latach 2024-2029 osiągnie blisko 9%, wynika z raportu PMR pt. „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2024”.

Praca w służbie zdrowia: Zatrudnienie nowych pracowników w II kwartale br. planuje 42% firm z obszaru nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej, wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Taki sam odsetek nie chce zmian kadrowych, zmniejszenie liczby etatów przewiduje 12% organizacji, a 4% nie zna planów rekrutacyjnych na najbliższy czas.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 16% r/r i wyniosła 4,49 mld zł w lutym, wynika z danych PEX. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 273,9 mln zł i wzrosła o 170,1 mln zł r/r (+15,4%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 264,1 mln zł i wzrosła o 238,9 mln zł (+23,3%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 912,4 mln zł i wzrosła o 203,5 mln zł (+11,9%), wskazano także.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Pure Biologics: Nadzwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o emisji do 1,5 mln nowych akcji serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. Akcje zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej.

Famed Żywiec: Odnotował wzrost sprzedaży do blisko 100 mln zł, podała spółka. Rentowność mierzona wskaźnikiem EBIDTA poprawiła się o 24%.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Molecure: Rozpoczęło podawanie pacjentom z aktywną sarkoidozą płucną leku OATD-01 w ramach fazy II badania klinicznego (etap proof-of-concept in human), podała spółka. Pierwsze na świecie podanie pacjentowi inhibitora chitotriozydazy 1 (CHIT1) nastąpiło w szpitalu Royal Infirmary w Edynburgu.

Pure Biologics: Podpisało umowę warunkową sprzedaży sprzętu laboratoryjnego, która stanowi istotny element realizacji planów restrukturyzacji kosztowej Grupy, podała spółka. Umowa dotyczy nabycia przez Selvita od spółki sprzętu za kwotę 1,98 mln zł, a przeniesienie własności sprzętu na nabywcę nastąpi najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji