Przyznano pierwsze odszkodowania w ramach Funduszu Kompensacyjnego

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta.

„Wydane przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę rozporządzenie (Dz.U.2024.883) uruchamia działanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia w trakcie leczenia szkody, której można było uniknąć. Nie są już skazani na długotrwały, kosztowny spór prawny i proces sądowy” – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. – „Rozporządzenie przewiduje szeroki katalog okoliczności dających prawo do rekompensaty, a kwoty odszkodowań zostały znacznie podwyższone. To znakomita informacja dla pacjentów” – podkreśla Chmielowiec.

Pierwsza decyzja podpisana przez Bartłomieja Chmielowca dotyczy dziecka cierpiącego na
rzadką chorobę wrodzoną – achondroplazję. W trakcie operacji wykonywanej w związku z
nieprawidłowym rozwojem kośćca doszło do uszkodzenia ważnego nerwu, co spowodowało
niedowład nogi, wymagający wieloletniej rehabilitacji. Powikłanie to nie wynikało z błędu
medycznego, w związku z czym rodzice dziewczynki nie mieliby szans na uzyskanie
zadośćuczynienia od szpitala lub jego ubezpieczyciela. Jak jednak ocenili eksperci z Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, powołanego przez Rzecznika, istniała szansa uniknięcia tej szkody w razie wyboru innej dostępnej metody leczenia. W ramach Funduszu Kompensacyjnego poszkodowanej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 96 tys. zł. Otrzyma ona także dokument uprawniający do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejna sprawa związana jest z zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych u pacjenta chorego na ostrą białaczkę, który w przeszłości był skutecznie leczony z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B. W takim przypadku, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, należało podać leki zapobiegające nawrotowi WZW. Tak się jednak nie stało, a pacjent szybko zaczął odczuwać dolegliwości, które zostały zdiagnozowane jako reaktywacja WZW. Rzecznik, z tytułu zdarzenia medycznego, przyznał pacjentowi świadczenie w wysokości ponad 80 tys. zł.
Może on także liczyć na zaświadczenie pozwalające na uprzywilejowany dostęp do dalszego
leczenia.

Trzy kolejne decyzje dotyczą śmierci 44-letniego pacjenta, który po wypadku samochodowym trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego leczenie na oddziale intensywnej terapii utrudniło zakażenie trzema szczepami bakterii. W wyniku tego stan pacjenta drastycznie się pogorszył, co doprowadziło do jego śmierci. Przeprowadzone przez Rzecznika postępowanie pozwoliło na ustalenie, że zgonu pacjenta najprawdopodobniej można było uniknąć. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem dwoje małoletnich dzieci zmarłego otrzymało kwoty po 90 tys. zł, a jego żona – 80 tys. zł.

W trybie realizowanym przez Rzecznika uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Pozwala to na rekompensowanie szkód w znacznie
szerszym zakresie niż ma to miejsce w przypadku roszczeń dochodzonych z ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej lub od placówki leczniczej. Samo złożenie wniosku do Rzecznika
jest bardzo proste, a w postępowaniu przewiduje się szereg ułatwień.

Pacjenci mogą uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł. W celu wyliczenia wysokości sumowane są kwoty przypisane do poszczególnych skutków zdarzenia medycznego – w zakresie uszczerbku na zdrowiu (maksymalna kwota z tego tytułu to 150 tys. zł), uciążliwości leczenia (do 75 tys. zł) oraz pogorszenia jakości życia (również do 75 tys. zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na świadczenie w wysokości do 100 tys. zł. Kwoty te będą corocznie waloryzowane o poziom inflacji.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z tego uproszczonego trybu mogą wypełnić  krótką, anonimową ankietę, która pozwoli sprawdzić czy w danej sprawie możliwe
jest uzyskanie świadczenia od Rzecznika Praw Pacjenta (CZY MAM PRAWO DO ODSZKODOWANIA Z FUNDUSZU KOMPENSACYJNEGO ZDARZEŃ MEDYCZNYCH? (webankieta.pl)).