Ryvu Therapeutics otrzyma 8 mln euro od EBI w ramach 2. transzy finansowania 25 czerwca

Ryvu Therapeutics otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) potwierdzenie spełniania przez spółkę wszystkich warunków wypłaty drugiej transzy finansowania (transza B) w ramach umowy finansowania i spodziewa się wpływu 25 czerwca 2024 r. kwoty 8 mln euro, którą jest zobowiązana spłacić do 25 czerwca 2029 r., podała spółka. Na 14 czerwca 2024 r. wartość środków pieniężnych i obligacji spółki wynosiła 224,6 mln zł (bez spodziewanego wpływu transzy B).

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)