poniedziałek, 25 października, 2021
Novartis

Novartis Poland partnerem portalu isbzdrowie.pl.

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

19 października 08:00 - 17:00

We wstępie do standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii, opracowanych w ramach pierwszego etapu programu PO WER pt. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” realizowanego Ministerstwo Zdrowia.

Szkolenia o charakterze cyklicznym (w okresie od 19 października do 1 grudnia 2021 r.) odbędą się w formule online, a udział w nich jest bezpłatny.

Za wdrażanie, terminowość i prawidłową realizację projektu odpowiada Zespół projektowy w
Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.
Z ramienia Lidera projektu do kontaktu upoważnione się następujące osoby:
Agata Główczyńska e-mail: a.glowczynska@mz.gov.pl tel. 880 430 016
Marcin Liberadzki e-mail: m.liberadzki@mz.gov.pl tel. 882 359 021
Przy realizacji szkoleń Beneficjent współpracuje z wykonawcą reprezentowanym przez:
Jarosław Głowacki e-mail: rekrutacja@standardywpatomorfologii.pl; jaroslaw.glowacki@fordewind.eu
tel. 504 972 658

W trakcie jednodniowego szkolenia, w ciekawej formule chcemy omówić następujące zagadnienia:
Blok 1: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem
Pierwszy blok tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące omówienia terminologii badań
patomorfologicznych. Zgodnie z raportem NIK przed opracowaniem standardów w patomorfologii w
roku 2020 w Polsce brakowało jednolitej nomenklatury badań patomorfologicznych oraz zasad ich
wykonywania i rozliczeń. W pierwszym bloku wykładów zostaną przedstawione wprowadzone
definicje wprowadzonych terminów w zakresie badań patomorfologicznych.
Blok 2: Temat: badanie patomorfologiczne od A do Z
Zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w 2020
„Standardami/wytycznymi dla zakładów patomorfologii oraz przykładami dobrej praktyki” zostały
wprowadzone w Polsce jednolite zasady wykonywania badań patomorfologicznych. Zostały jasno
sprecyzowane zasady pobierania materiału w procedurach zabiegowych do różnych typów badań
ocenianych przez lekarzy patomorfologów. Wprowadzone rozwiązania zwracają uwagę na istotne
etapy nim badanie zostanie przekazane do wykonania w jednostce diagnostyki patomorfologicznej. W
trakcie tego panelu uczestnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi aspektami objętymi nowymi
rozwiązaniami.
Blok 3: Temat: badanie patomorfologiczne: kontrola jakości, koszty
Wprowadzenie standardów w patomorfologii pozwala na wprowadzanie jednolitych zasad rozliczania
kosztów poniesionych na wykonanie badań. W panelu zostaną przedstawione wymagania formalne
dla jednostek wykonujących badania patomorfologiczne. Wskazane zostaną elementy rozpoznania
patomorfologicznego, które służą wykonaniu badania w pełnym zakresie, to jest niezbędnym do
realizacji kolejnych etapów leczenia.

W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych szkoleń, zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych prowadzących. Nasi wykładowcy w szczegółowy sposób postarają się przekazać Państwu szczegółową wiedzę w zakresie standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii, a także możliwej interpretacji standardów. Są również otwarci na sugestie w zakresie poruszanych zagadnień i postarają się pomóc w rozwiązaniu najbardziej skomplikowanych zagadnień.

Wykładowcy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
Specjalista w dziedzinie patomorfologii, kierownik Katedry Patologii i Profilaktyki Nowotworów
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Patologii Nowotworów Wielkopolskiego
Centrum Onkologii, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielkopolskiego Centrum Onkologii, prezes
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów, konsultant krajowy w dziedzinie
patomorfologii
prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
Specjalista w dziedzinie patomorfologii, Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Płuc w
Warszawie, zastępca prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów
prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś
Specjalista w dziedzinie patomorfologii, kierownik Zakładu Patomorfologii Nowotworów –
Narodowego Instytutu Onkologii Instytutu im M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, zastępca
dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, dyrektor Oddziału w
Krakowie, członek prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów

Harmonogram szkoleń:
19 października 2021 r.
21 października 2021 r.
25 października 2021 r.
29 października 2021 r.
3 listopada 2021 r.
4 listopada 2021 r.
8 listopada 2021 r.
15 listopada 2021 r.
24 listopada 2021 r.
1 grudnia 2021 r.

Grupą docelową szkoleń są być osoby, które będą „korzystać” bezpośrednio lub pośrednio z
wytycznych oraz standardów postepowania w patomorfologii. W rzeczywistości osoby spełniające
w/w kryterium to:
– patomorfolodzy (wykonujący codzienną pracę wg wytycznych/standardów)
– kadra zarządzająca zakładami/pracowniami patomorfologii oraz personel zakładów/pracowni – gdyż
w niektórych przypadkach wymagane jest dostosowanie/aktualizacja wewnętrznych procedur
– kadra zarządzająca szpitala, w szczególności: sekcja umów, kosztów, itd. – bo muszą mieć
świadomość uwarunkowań wykonania odpowiedniej jakości badań patomorfologicznych
– ordynatorzy, lekarze oddziałów zabiegowych wysyłający materiał na badania patomorfologiczne – bo
muszą mieć świadomość uwarunkowań wykonania odpowiedniej jakości badań patomorfologicznych
– lekarze onkolodzy, urolodzy, laryngolodzy – bo muszą mieć świadomość uwarunkowań wykonania
odpowiedniej jakości badań patomorfologicznych

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie
internetowej dedykowanej szkoleniom: http://www.standardywpatomorfologii.pl

Szczegóły

Data:
19 października
Godzina:
08:00 - 17:00