poniedziałek, 21 września, 2020
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

X Letnia Akademia Onkologiczna dla dziennikarzy

19 sierpnia - 21 sierpnia

Środa 19 sierpnia
14.00 – Powitanie
Sesja – Co każdy dziennikarz medyczny wiedzieć powinien?

14.15 – 14.30 – Dziennikarstwo medyczne – przyjemność, odpowiedzialność, niebezpieczeństwa
red. Sławomir Zagórski
14.30 – 14.45 – Refleksje związane z pracą dziennikarza medycznego w cyberprzestrzeni i dobie wyszukiwarki Google
red. Jarosław Gośliński, zwrotnikraka.pl
14.45 – 15.00 – Krajowy Rejestr Nowotworów – dobro narodowe. Teraźniejszość i przyszłość
dr hab. Joanna Didkowska, Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i
Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie

Sesja – Palący problem onkologiczny

15.00 – 15.15 – Prewencja nowotworów; alternatywne produkty tytoniowe – redukcja szkód czy wilk w owczej skórze?
prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki, Katedra Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, Katedra  Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
15.15 – 15.30 – Palenie tytoniu po rozpoznaniu raka – niedoceniany problem
prof. dr hab. Jacek Jassem, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

15.30 – 15.45 – przerwa

Sesja – Specjaliści kontra szarlatani

15.45 – 16.00 – Mity w onkologii
dr n. med. Aleksandra Łacko, Zakład leczenia nowotworów Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
16.00 – 16.50 – Rak: terapie i antyterapie
debata z udziałem: prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr. hab. Sergiusza Nawrockiego, prof.
dr hab. Anny Raciborskiej Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka, dr n. med. Joanny Kufel-Grabowskiej Katedra i Zakład
Elektroradiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Oddział Chemioterapii
Wielkopolskie Centrum Onkologii, dr n. med. Aleksandry Łacko, dr n. med. Aleksandry
Kapały Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut
Badawczy
moderatorka: red. Bożena Stasiak

16.50 – 17.30 – Udział chorego w podejmowaniu decyzji medycznych – czy są jakieś granice?
debata z udziałem: mec. Natalii Łojko Kancelaria KRK, dr hab. n. med. Barbary Radeckiej
Opolskie Centrum Onkologii, prof. dr. hab. Pawła Łukowa Zakład Etyki Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego, dr n. med. Aleksandry Łacko i Piotra Fonroberta (pacjenta)
moderator: red. Sławomir Zagórski

17.30 – 17.50 – przerwa

Sesja – Czy z rakiem można żyć względnie normalnie?

17.50 – 18.30 – Seks w chorobie nowotworowej
debata z udziałem: prof. dr. hab. Zbigniewa Lwa-Starowicza (seksuologa), prof. dr. hab.
Mariusza Bidzińskiego (onkologa-ginekologa), dr n fiz. Mileny Lachowicz (psycholog
kliniczny, seksuolog), dr n. hum. Alicji Długołęckiej (psychoseksuolog) oraz Ewy Grabiec-
Raczak (pacjentki)
moderatorka: red. Bożena Stasiak

18.30 – 19.10 – Utrzymanie płodności w chorobie nowotworowej. Spojrzenie wielowymiarowe
debata z udziałem: prof. dr. hab. Krzysztofa Łukaszuka Klinika Leczenia Niepłodności
INVICTA w Gdańsku, prof. dr. hab. Roberta Jacha Oddział Kliniczny Endokrynologii
Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dr n. med. Joanny
Kufel- Grabowskiej, mec. Natalii Łojko i dr n. fiz. Mileny Lachowicz Gdański Uniwersytet
Medyczny Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
moderator: red. Michał Dobrołowicz

19.30 – kolacja

Czwartek 20 sierpnia
Sesja – Rola nowoczesnej diagnostyki w onkologii
9.00 – 9.15 – Diagnostyka raka płuca w Polsce: pułapki systemu i jak z nich wybrnąć – propozycje
ekspertów
prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
9.15 – 9.30 – Zakończone leczenie i co dalej z diagnostyką obrazową u chorego? Jakie badania? Jak długo?
Jak często?
prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

Sesja – Nie ma onkologii bez patomorfologii

9.30 – 9.45 – Rola patomorfologa w diagnostyce i terapii onkologicznej
prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski, Pracowania Patologii Narządowej Nowotworów,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut
Badawczy
9.45 – 10.00 – Standaryzacja i finansowanie = poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej
prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Katedra i Patologii i Profilaktyki Nowotworów,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii, Prezes Polskiego
Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
10.00 – 10.15 – przerwa

Sesja – Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nowotworów
10.15 – 10.30 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2020
dr hab. n. med. Barbara Radecka, Oddział Kliniczny Onkologii, Uniwersytet Opolski
10.30 – 10.45 – Statystyka medyczna dla dziennikarzy: jak czytać między wierszami doniesienia naukowe
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

10.45 – 11.00 – Rak płuca
prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko
11.00 – 11.15 – Rak piersi
dr hab. n. med. Barbara Radecka,
11.15 – 11.30 – Podstawy medycyny personalizowanej w onkologii na przykładzie glejaków mózgu
prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
11.30 – 11.45 – Inhibitory PARP w leczeniu chorych na raka jajnika: zmiana paradygmatu
prof. dr hab. Mariusz Bidziński, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut
Onkologii w Warszawie

11.45 – 12.00 – przerwa

12.00 – 12.40 – Badania kliniczne: warunek rozwoju onkologii
debata z udziałem: prof. dr hab. Rafała Dziadziuszki, dr. n. med. Radosława Sierpińskiego
prezesa Agencji Badań Medycznych, lek. Grażyny Sitarskiej- Haber wiceprezes
Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl , dr inż.
Blanki Sekleckiej Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku oraz
pacjenta
moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
12.40 – 13.20 – Zagrożenia związane z COVID-19 u chorych na nowotwory
debata z udziałem: prof. dr hab. Grażyny Rydzewskiej (gastroenterolog), dr. hab. prof.
nadzw. Sebastiana Szmita (kardio-onkologa), prof. dr hab. Ewy Jassem (pneumonolog), dr
hab. prof. nadz. Ireny Waleckiej (dermatolog)
moderator: red. Sławomir Zagórski

Sesja – nowotwory skóry

13.20 – 13.35 – Rak z komórek Merkla. Wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne
dr hab. Anna Małgorzata Czarnecka, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości
i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy
Instytut Badawczy
13.35 – 13.50 – Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z nowotworami skóry w dobie COVID-19.
Optymalizacja procesów i metod leczenia
prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości
i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy
Instytut Badawczy + pacjent
13.50 – 14.05 – Rak kolczysto komórkowy
prof. dr hab. Piotr Rutkowski

14.05 – 15.00 – obiad

Sesja – Postępy w hematologii onkologicznej

15.00 – 15.15 – Jak możemy zmienić leczenie pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi?
prof. dr hab. Grzegorz W. Basak, Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i
Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
15.15 – 15.30 – Leczenie CART-T: nowy rozdział w hematoonkologii
prof. dr hab. Sebastian Giebel, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
15.30 – 15.45 – Ostra białaczka limfoblastyczna
prof. dr hab. Iwona Hus, Oddział Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i
Transfuzjologii w Warszawie. Prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów
15.45 – 16.25 – Biobanki– aspekt medyczny i etyczny
Debata z udziałem: prof. dr. hab. Grzegorza W. Basaka, prof. dr. hab. Sebastiana Giebela,
prof. dr hab. Marii Bieniaszewskiej Koordynator Oddziału Transplantacyjnego Kliniki
Hematologii i Transplantologii GUM oraz dr. Dominika Strapagiela Pracownia Biobank
Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego
moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka

16.25 – 16.40 – przerwa

Sesja – Onkologia w dobie koronawirusa

16.40 – 17.20 – Pacjent i personel onkologiczny w dobie pandemii koronawirusa – doświadczenia i
praktyka na przyszłość
debata z udziałem: Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjentów, Barbary Jobdy
prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, dr Beaty Jagielskiej
(onkolog), mgr Doroty Kazalskiej (psychoonkolog), mgr Doroty Szczęśniak
(fizjoterapeutki) oraz Jakuba Kraszewskiego (dyrektora szpitala)
moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
17.20 – 18.00 – Onkologia w warunkach domowych – optymalny model opieki
debata z udziałem: prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, prof. onkologa klinicznego dr. hab.
Jacka Jassema, pielęgniarki onkologicznej mgr Joanny Machnowskiej, pacjenta Łukasza
Rokickiego
moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka

18.30 – kolacja

Piątek 21 sierpnia
10.00 – 10.20 – Koordynatorzy pacjenta onkologicznego – kim są, jak pracują, czy realnie wspierają
pacjenta? Wyniki badania ankietowego
Anna Andrzejczak, Fundacja Onkologia 2025
10.20 – 10.40 – „Zaopiekowany” pacjent, odciążony lekarz. Koordynator potrzebny od zaraz
mgr Aleksandra Kita, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
10.40 – 11.20 – Jak zwiększyć uczestnictwo osób z grup ryzyka w badaniach przesiewowych?
debata z udziałem: dr. Tomasza Sobierajskiego Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
UW, dr. hab. Andrzeja Nowakowskiego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
dr. n. med. Urszuli Wesołowskiej Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i
Prewencji Pierwotnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie oraz
Doroty Szwałek współwłaścicielki Screening Up
moderatorka: Elżbieta Brzozowska

11.20 – 11.40 – przerwa

11.40 – 12.20 – Co jest prawdziwym przełomem w leczeniu chorych na nowotwory?
debata z udziałem: prof. dr. hab. Jacka Jassema, prof. dr hab. Sebastiana Giebela, prof. dr.
hab. Elżbiety Sarnowskiej Zakładu Onkologii Molekularnej i Translacyjnej NIO oraz dr. n.
med. Jakuba Gierczyńskiego MBA, eksperta systemu ochrony zdrowia
moderator: red. Krzysztof Jakubiak, kierownik raportu

13.00 – zakończenie konferencji i obiad

 

Szczegóły

Start:
19 sierpnia
Koniec:
21 sierpnia

Miejsce

Centrum Prasowe Foksal
Foksal 3
Warszawa,