Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanego b. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego Adama T. – byłego Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tysięcy złotych. Ponadto prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowych na mieniu podejrzanego w kwocie do 500 tysięcy złotych. Zostało ono dokonane na poczet grożącej temu podejrzanemu kary grzywny.

Przypomnijmy, że  6 lutego 2018 roku, Adam T. został zatrzymany na polecenie prokuratora przez funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Prokurator ogłosił mu zarzut przekroczenia uprawnień, czego efektem było osiągnięcie korzyści majątkowych w wysokości 13,5 miliona złotych przez jedną z warszawskich klinik medycznych. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, które jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa ustalono, że Adam T. jako dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ wbrew przepisom zawarł 31 grudnia 2013 roku z jedną z warszawskich klinik medycznych aneks do umowy o świadczeniu opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki. Aneks z datą wsteczną, od 21 grudnia 2013 roku, przedłużał do końca 2014 roku okres obowiązywania umowy, mimo że została ona wcześniej wypowiedziana przez NFZ z uwagi na fakt, że klinika pobierała od chorych na zaćmę dodatkowe opłaty. Pacjenci informowani byli bowiem,  że jeśli chcą otrzymać lepszą soczewkę niż ta którą gwarantuje NFZ powinni na rzecz kliniki uczynić darowiznę. W ten sposób firma zarobiłą 1,6 mln zł, podczas gdy za świadczenia te w całości płacił NFZ.

Także wobec kliniki toczy się osobne postępowanie.