Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt poszerzają współpracę w celu opracowania nowatorskich leków do walki z rakiem

Koncern Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt ogłosiły poszerzenie dotychczasowej, pomyślnej współpracy w celu opracowania nowatorskich związków w leczeniu raka.

Poszerzona współpraca badawcza obierze za cel głównie odkrywanie i rozwijanie nowych terapeutyków chemicznych, które obejmują swoim działaniem białko MCL1 sprzyjające przetrwaniu komórek w potencjalnym leczeniu odmian raka zależnych od białka MCL1. Jest to już trzecia współpraca między firmą Boehringer Ingelheim a Uniwersytetem Vanderbilt w zakresie rozwijania odkryć dokonanych w laboratorium dr. Stephena W. Fesika na wydziale medycznym Uniwersytetu Vanderbilt.

„Koncern Boehringer Ingelheim i Uniwersytet Vanderbilt mają doświadczenie i skupiają się na odkrywaniu przełomowych leków w walce z rakiem z wykorzystaniem białek KRAS, SOS i od teraz także MCL1” – skomentował dr Darryl McConnell, wiceprezes i dyrektor centrum badawczego firmy Boehringer Ingelheim w Austrii.

„Białko MCL1 jest jednym z dziesięciu genów o najbardziej zwiększonej ekspresji w przypadkach raka u ludzi, w których odgrywa rolę związaną z przetrwaniem komórek chorobowych” – skomentował dr Lawrence J. Marnett, rektor wydziału nauk podstawowych na wydziale medycznym Uniwersytetu Vanderbilt. -„Białko to jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia leczeniem, ale proponowane leki muszą naruszyć ścisły związek interakcji między białkami, co stanowi duże wyzwanie” – dodał dr Marnett.

Nadmierna ekspresja białka MCL1 może zapobiegać automatycznemu obumieraniu komórek rakowych (proces ten zwany jest apoptozą). Dlatego też opracowanie związku, który wiąże się bardzo ściśle i wybiórczo z komórkami białka MCL1 jest konieczne w celu umożliwienia dokładnego, mechanicznego obumierania komórek rakowych.

Koncern Boehringer Ingelheim jest zaangażowany we współpracę z Uniwersytetem Vanderbilt i z oddaniem pracuje nad zapewnianiem przełomowych, najlepszych w swojej klasie form leczenia raka u pacjentów na całym świecie pomimo potencjalnych powiązanych trudności. Umowa o współpracy między firmą Boehringer Ingelheim a Uniwersytetem Vanderbilt obejmuje płatności z góry i po osiągnięciu najważniejszych etapów na nieujawnione kwoty. Współpracy przyświeca cel jak najszybszego wprowadzenia nowego leku na raka na rynek.