Medycyna personalizowana nie dla wszystkich

Terapie celowane, „szyte na miarę” wydawały się być nową nadzieją dla chorych, szczególnie na nowotwory. Już dziś ponad jedna czwarta wszystkich nowych leków, zatwierdzonych przez FDA (amerykańską Agencję Żywności i Leków), to leki medycyny personalizowanej. Jednak najnowsze badania pokazują, że niestety terapie te mogą pomóc jedynie niewielkiej grupie pacjentów.

O możliwościach i wyzwaniach jakie niesie za sobą biologia molekularna dyskutowano podczas III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej w Warszawie.

Pojawienie się pierwszych celowanych leków budziło wielkie nadzieje – lekarzom wydawało się, że wreszcie mają cudowną broń do walki z nowotworami. Tym bardziej, że pierwszy lek – imatinib – okazał się przełomem w leczeniu rzadkiego mięsaka przewodu pokarmowego, opornego na tradycyjne leki cytotoksyczne.

Obecnie leki celowane stanowią ponad 73 proc. leków stosowanych w czerniaku, 51 proc. w raku jelita grubego, 32 proc. w raku piersi i po 21 proc. w nowotworach szyi i głowy.
„Leki celowane to przyszłość. W ciągu najbliższych pięciu lat ich liczba może wzrosnąć o 69 proc.” – mówi dr n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenia, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej.

„Dostrzegam, że medycyna personalizowana staje się coraz powszechniejszym podejściem, a przyszłość medycyny upatruję właśnie w indywidualnym podejściu do diagnostyki i terapii. Wprowadzone niedawno możliwości finansowania badań genetycznych przez NFZ niewątpliwie ułatwią rozwój medycyny personalizowanej w Polsce” – dodaje prof. Zbigniew Gaciąg, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej, także przewodniczący naukowej rady programowej Forum.

Niestety, jak tłumaczy, warto pamiętać, że – jak pokazują badania międzynarodowe – obecnie aż 10 proc. wyników badań genetycznych daje błędne wyniki. „Aż u ¾ chorych na nowotwory można znaleźć jakąś mutację genów. Naukowcy rozpoznali ponad 3 tys. mutacji, ale pozostaje pytanie, która z nich jest odpowiedzialna za powstanie choroby” – wyjaśnia prof. Jan Wawelski, dyrektor Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie (warszawskie CO).
Zaprezentował najnowsze amerykańskie badanie ECOG-ACRIN przeprowadzone wśród chorych onkologicznie z którego wynika, że jedynie u12-18 proc. z nich testy genetyczne dały odpowiedź i pozwoliły na ustalenie terapii personalizowanej. Z polskich doświadczeń zaś wynika, że w przypadku chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z leczenia celowanego mogłoby skorzystać od 5 do 20 proc. pacjentów.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), są jeszcze gorsze – preparaty, które wprowadzono w ostatnich latach, na ogół jedynie o 2-3 proc. zwiększają skuteczność leczenia poszczególnych rodzajów nowotworów złośliwych.

Innym problemem jest niska dostępność badań genetycznych w Polsce. Mamy jedynie 47 poradni genetycznych, 110 lekarzy genetyków, a średni czas oczekiwania na poradę wynosi 2 lata. „O ile w onkologii sytuacja jest niezła to już w przypadku chorób rzadkich jest dramat. Brakuje finansowania, co oznacza, że pacjenci albo płacą z własnej kieszeni, albo ich badania są wysyłane zagranicę” – mówiła prof. Maria Sąsiadek, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki UM we Wrocławiu. – „Tylko w tym roku podpisałam już 20 wniosków na skierowanie do zagranicznych laboratoriów. Tracimy pieniądze, a chorzy czas. Tymczasem w chorobach rzadkich badania całogemowe sprawiają, że zamiast czekać na diagnozę latami chory otrzymuje wynik w ciągu 3 miesięcy”.

Z danych przedstawionych przez organizatorów Forum wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat nakłady finansowe na medycynę personalizowaną wzrosły niemal o 100 proc., a do roku 2020 ten rynek może być wart nawet 149 mld dolarów. Obecnie medycyna personalizowana największe zastosowanie znajduje w onkologii, jednak coraz częściej jej osiągnięcia wykorzystuje się m.in. w kardiologii, reumatologii oraz w leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona.