Hryniewiecka-Firlej: Innowacyjny Przemysł farmaceutyczny szansą dla rozwoju kraju

Innowacyjny przemysł farmaceutyczny ma nie tylko kluczowe znaczenie w budowie nowoczesnego systemu ochrony zdrowia w Polsce, jest również szansą dla rozwoju kraju. Istotne jest by inwestycje były jak najbardziej trafne, efektywne i nakierowane na wartość zdrowotną (Value Based Healthcare), podkreśla w rozmowie z ISBnews.tv Dorota Hryniewiecka-Firlej, wiceprezydent Pracodawcy RP, prezes Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, prezes Pfizer Polska.

Jej zdaniem Polska  ma szansę na reorientację w kierunku rozwoju leków innowacyjnych, potrzebna jest jednak otwartość i dialog wszystkich stron: przemysłu, naukowców i instytucji rządzących. Jesteśmy na początku tej drogi i mamy szansę dogonić czołówkę UE w zakresie innowacji oraz doczekać się polskiego innowacyjnego leku.

Hryniewiecka-Firlej, Infarma: Polska ma szansę stać się krajem leków innowacyjnych

Jak podkreśla prezes Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polska ma ogromny potencjał do rozwoju innowacyjnych leków.
„Mamy bardzo dobre laboratoria, doświadczoną kadrę naukową. Brakuje rozwiązań legislacyjnych umożliwiających prowadzenie badań klinicznych pierwszej fazy. Barierą są również środki finansowe. Warto przypomnieć, że koszt wprowadzenia jednego leku na rynek to wydatek rzędu 1-1,5 mld dolarów. To efekt m.in. konieczności prowadzenia wielu badań – od identyfikacji cząsteczki, wykazującej właściwości lecznicze, do jej zarejestrowania jako lek i wprowadzenia na rynek upływa średnio 12–15 lat. Czy Polskę jest w takim razie stać na taką inwestycję? Oczywiście. Warunkiem jest zaangażowanie wielu stron, funduszy nie tylko firm farmaceutycznych, ale też publicznych jak i europejskich” – wyjaśnia Hryniewiecka-Firlej. – „Na szczęście coraz częściej mówi się o innowacyjnej gospodarce, do tego dyskutujemy o Value Based Healthcare, więc jesteśmy na dobrej drodze”.

Value Based Healthcare to narzędzie umożliwiające racjonalne spojrzenie na wydatki w systemie zdrowotnym.
„Nawet najbardziej efektywne systemy ochrony zdrowia nie ustają w poszukiwaniu sposobów, które czyniłyby je bardziej zrównoważonymi i zdecydowanie bardziej nakierowanymi na dobro pacjenta. W obliczu narastających potrzeb zdrowotnych oraz rosnących kosztów technologii medycznych konieczne wydaje się podejmowanie wspólnego wysiłku wszystkich interesariuszy na rzecz tworzenia jak najwyższej wartości w ochronie zdrowia. Siłą systemu opartego na wartości są nowoczesne narzędzia informacyjne i zaawansowane procesy analizy i controllingu, zaś ich klejem strategiczne przywództwo i otwartość na zmiany” – dodaje Hryniewiecka-Firlej.

Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną (Value Based Healthcare) będzie jednym z tematów przewodnich Drugiego Kongresu Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie.