Prof. Dudek na czele europejskiego stowarzyszenia kardiologów interwencyjnych

Profesor Dariusz Dudek został prezydentem-elektem Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Po raz pierwszy to Polak będzie przewodził europejskim kardiologom interwencyjnym. Profesor swoją kadencję rozpocznie w 2020 r.

„Wierzę, że przyszłość drzemie w big data, chmurach obliczeniowych oraz medycynie personalizowanej. To właśnie w tych gałęziach rozwoju tkwi potencjał efektywnego działania na rzecz poprawy dostępności leczenia całych populacji w Polsce i na świecie” – mówił prof. Dudek, odbierając nominację.

Dudek jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Kardiologii i Interwencji Sercowo-Naczyniowych w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim, pełni również rolę przewodniczącego Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy badawczej i klinicznej zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami jak: hamowanie zjawiska restenozy po zabiegach angioplastyki wieńcowej, stenty pokrywane lekami, optymalizacja zabiegów kardiologii interwencyjnej, zastosowanie leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych w kardiologii interwencyjnej, interwencyjne leczenie świeżego zawału serca, famakomechaniczne leczenia zawału serca, leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi w sieciach zawałowych, zabiegi hybrydowe w wadach serca, chorobach strukturalnych serca oraz miażdżycy wielopoziomowej, denerwacja tętnic nerkowych, hipotermia terapeutyczna, zamykanie uszka lewego przedsionka oraz zabiegi przezskórnej plastyki zastawki mitralnej.

Decyzję stowarzyszenia można odczytywać jako wotum zaufania dla prof. Dudka, obwinianego przez rodzinę Ziobro o przyczynienie się do śmierci ojca obecnego ministra sprawiedliwości.