PZ Cormay miało 0,12 mln zł straty netto

PZ Cormay odnotowało 0,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,87 mln zł wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,21 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 20,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,42 mln zł wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kontynuuje realizację projektu budowy zakładu produkcyjnego w SSE Euro-Park Mielec. 22 lutego 2017 roku PZ Cormay uzyskała prawomocne zamienne pozwolenie na budowę. 20 września 2017 roku spółka odebrała protokołem zdawczo-odbiorczym projekt wykonawczy zakładu produkcyjnego. Wybór generalnego wykonawcy w trybie przetargu planowany jest na I półrocze 2019 roku, zakończenie prac budowlanych planowane jest w I półroczu 2020 roku, podano w raporcie.

„W ocenie grupy, potencjalne opóźnienia w budowie zakładu produkcyjnego nie stanowią znaczącego ryzyka dla wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów z uwagi na możliwość produkcji odczynników w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym oraz możliwość zlecania elementów procesu produkcyjnego dotyczącego analizatorów do podmiotów zewnętrznych. Ewentualne ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększaniem skali prowadzonej działalności” – czytamy w raporcie.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)