Hryniewiecka-Firlej ponownie prezesem Infarmy

20 czerwca 2018 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2018-2020. Dorota Hryniewiecka – Firlej została powołana przez nowy zarząd Infarmy na stanowisko prezesa.

„Powołanie mnie na tę funkcję traktuję jako ogromne wyróżnienie i dowód zaufania za które chciałam podziękować wszystkim firmom członkowskim i członkom nowo powołanego zarządu. Cieszę się, że będę miała okazję do dalszej, wytężonej pracy. Pracy opartej na budowaniu platformy dialogu, uwzględniającej również odmienne stanowiska i prowadzącej do budowania wspólnego stanowiska. Chcemy – jako związek – pozostawać aktywnym uczestnikiem publicznej debaty w zakresie najlepszych rozwiązań na rynku ochrony zdrowia, począwszy od szeroko pojętej profilaktyki, a skończywszy na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z korzyścią dla pacjentów i systemu. Z wielką nadzieją uczestniczymy w ogólnonarodowej debacie Ministra Zdrowia pt.: „Wspólnie dla Zdrowia” – której myślą przewodnią jest budowanie systemu ochrony zdrowia w oparciu o model Value-Based Healthcare” – mówi prezes.

Dorota Hryniewiecka-Firlej jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Z branżą farmaceutyczną jest związana od ponad dwudziestu lat, a z firmą Pfizer od 2009 r. Od 4 lat jest Prezesem Zarządu firmy Pfizer Polska i Dyrektorem Działu Internal Medicine.

Zgodnie ze statutem będzie pełniła funkcję Prezesa Zarządu przez dwa lata.