Jacyna prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady NFZ, powołał pana Andrzeja Jacynę na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od 1 lutego 2016 r.  Andrzej Jacyna był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych, a 14 marca 2016 r. decyzją ministra zdrowia został pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jacyna jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Kierował m.in. Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych, pełnił funkcję dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.