Min. Sprawiedliwości zmienia ustawę prawo farmaceutyczne

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają ukrócić proceder nielegalnego wywozu leków z Polski, czyli walczy z tzw. mafią lekową. O czym pisaliśmy: http://www.isbzdrowie.pl/2018/03/ministerstwo-sprawiedliwosci-chce-walczyc-z-mafia-lekowa/

„Celem nowelizacji jest wyeliminowanie zjawiska tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji, w szczególności poprzez wprowadzenie instrumentów prawnych, dzięki którym możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie temu procederowi. A także usystematyzowanie przepisów dotyczących prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz zmiana przepisów dotyczących penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jakie nowe uprawnienia zyska PIF?
„Chodzi tutaj w szczególności o uprawnienia dotyczące wstępu i dokonywania oględzin na miejscu kontroli, nałożenie na kontrolowanego obowiązku współpracy z kontrolującym, zapewnienie kontrolerom swobodnego poruszania się na terenie objętym kontrolą poprzez zniesienie obowiązku uzyskania przepustek i wyłączenie ich z rewizji osobistej, przyznanie Inspekcji Farmaceutycznej możliwości innego wyspecjalizowanego organu do przeprowadzenia kontroli – dotyczy to głównie cedowania na linii Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych; rozszerzenie zakresu współpracy Inspekcji z Policją, Strażą Graniczną, AB W oraz CBŚP, tj. zobligowanie wymienionych służb do udzielania niezbędnej pomocy pracownikom Inspekcji w wykonywaniu przez nich czynności służbowych” – czytamy dalej.

W noweli pojawił się także zapis, „którego celem jest wprowadzenie wyraźnego zakazu zaopatrywania się przez hurtownie farmaceutyczne w produkty lecznicze od podmiotów prowadzących obrót detaliczny”.