Główny Inspektor Sanitarny zrezygnował ze stanowiska

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że Marek Posobkiewicz złożył rezygnację z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z zaistniałą sytuacją, Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na to stanowisko.

Marek Posobkiewicz będzie wykonywał dotychczasowe obowiązki do momentu powołania następcy. Szefem GIS był od 2012 roku.

Posobkiewicz ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Zdobył specjalizację I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych i II stopnia w zakresie wojskowej medycyny morskiej i tropikalnej. Specjalizuje się też w organizacji ochrony zdrowia i medycynie hiperbarycznej.

Nowy szef GIS musi być lekarzem z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Oferty można składać do 30 lipca.

Szczegóły: https://www.gov.pl/zdrowie/glowny-inspektor-sanitarny1