Sierpiński pełnomocnikiem do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych

Minister zdrowia wydał zarządzenie, w którym powołał pełnomocnika ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych. Został nim Radosław Sierpiński, doradca ministra, lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii.

Jakie zadania ma nowy pełnomocnik? Jak czytamy na stronach resortu zdrowia: inicjowanie, planowanie i realizacja działań zmierzających do utworzenia Agencji Badań Medycznych, w szczególności przez: koordynowanie i monitorowanie prac związanych z przygotowaniem podstaw formalno-prawnych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia Agencji Badań Medycznych, w tym prac legislacyjnych w tym zakresie; przygotowanie propozycji odnośnie siedziby i wyposażenia w mienie Agencji Badań Medycznych.

Sierpiński ukończył studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, słuchacz studiów MBA in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem Serce dla Arytmii. Pracował w Instytucie Kardiologii w Warszawie i Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.