Solidarność zaczyna przygotowania do protestu

Sekretariat Ochrony Zdrowia Solidarności wzywa wszystkich Przewodniczących Komisji Zakładowych, Sekcji Regionalnych i Sekcji Krajowych do rozpoczęcia przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. „Jutro przedstawimy szczegóły (na 26.07 jest zaplanowane posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia – przyp. red.). Prawdopodobnie będzie to związane z akcją całego środowiska, wyłączając zapewne Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, który podpisując to porozumienie odciął się od środowiska” – zapowiada Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ w rozmowie z Medexpressem.

W trybie nadzwyczajnym zwołany został także Konwent Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia. „Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia stwierdza że w związku z podpisanym przez Rząd i Narodowy Fundusz Zdrowia porozumieniem z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych podejmuje niezbędne kroki prawne w celu wyjaśnienia trybu i skutków finansowych ww. umowy” – czytamy w komunikacie związku.