Papierosy mogą zmieniać działanie leków

Wspólne zakupy leków i wyrobów medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia mog? doprowadzi? do ograniczenia dost?pno?ci do ?wiadcze? medycznych. Wchodzenie NFZ w kolejne obszary oznacza centralizacj? systemu ochrony zdrowia, ogranicza jego sprawno??, efektywno?? i mo?liwo?? odpowiedzi na...

Dym papierosowy negatywnie wpływa na zażywane leki. Dlatego palacze powinni zawsze informować lekarza o swoim nałogu, by uniknąć zbędnego ryzyka lub nieodpowiedniego doboru leku, lub jego dawki. Które leki szczególnie „nie lubią” papierosów? – pyta Radio Zet.

Interakcje z lekami wywołują nie tylko związki chemiczne zawarte w dymie, ale również nikotyna, która np. determinuje szybkość wchłaniania leków podawanych podskórnie, np. insuliny. Z tego powodu u nałogowych palaczy często trzeba zwiększać dawki leków podawanych w zastrzykach pod skórę. Palenie tytoniu negatywnie wpływa także na efekty leczenia nowotworów.
Palacze powinni uważać także przy przyjmowaniu: środków antykoncepcyjnych – palenie tytoniu znaczne zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak np. zakrzepica żylna, zatorowość płucna czy udar niedokrwienny; glikokortykosteroidów, heparyny, leków przeciwpadaczkowych i przeciwpsychotycznych – palenie obniża ich działanie.