Home Biznes Centrum Zdrowia Dziecka dostało wsparcie finansowe od Ministerstwa Zdrowia