Home Nauka KE zatwierdziła terapię z użyciem kombinacji dabrafenibu i trametinibu w leczeniu wspomagającym u chorych na czerniaka z mutacją BRAF V600